Tầm nhìn

Bắc Giang: Bảo tồn, phát huy di sản gắn liền với phát triển du lịch, di sản văn hóa ở địa phương

15:00, 20 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây là một trong những nội dung được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong Kế hoạch Triển khai quy hoạch ngành tích hợp Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt “Địa điểm Chiến thắng Xương Giang” (TP Bắc Giang). Nguồn: Báo Bắc Giang

Liên quan đến lĩnh vực di sản, Sở đặt ra mục tiêu bảo tồn, phát huy di sản gắn liền với phát triển du lịch, di sản văn hóa ở địa phương, đóng góp ngày càng cao cho tăng trưởng kinh tế. Xây dựng Bắc Giang trở thành tỉnh có thương hiệu du lịch; là điểm đến của du lịch văn hóa - tâm linh, sinh thái hấp dẫn, có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Bắc bộ, Trung du và Miền núi phía Bắc. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Các nhiệm vụ được đặt ra là: Phát triển văn hóa, gia đình đảm bảo giữ gìn bản sắc của mảnh đất và con người Bắc Giang; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn với phát triển du lịch bền vững. Ưu tiên tu bổ, tôn tạo các di tích đã xếp hạng bị xuống cấp nghiêm trọng, các di tích có giá trị phát triển du lịch.

Tập trung lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (Di tích khảo cổ con đường Hoằng Dương phật pháp theo dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Khu di tích 6 điều Bác Hồ dạy công an Nhân dân gắn với chùa Tứ Giáp, đình chùa Thổ Hà, Cụm di tích Tiên Lục, huyện Lạng Giang, Các di tích Bác Hồ về thăm). Rà soát các di tích cấp tỉnh có giá trị, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng cấp quốc gia (09 di tích). Tập trung nguồn lực, tạo điều kiện đầu tư tu bổ, tôn tạo các công trình văn hóa, tín ngưỡng trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ tu bổ di tích lịch sử văn - hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 (Kế hoạch 238/2020/KH-UBND, ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh); Rà soát hệ thống di tích, tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ tu bổ giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, sẽ mở rộng phát triển không gian du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao giải trí ngoài trời gắn với các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử đặc sắc của tỉnh, các khu vực,…

D.H

Tin liên quan