Tầm nhìn

Lào Cai: Tiếp tục kiểm tra các di tích trên địa bàn tỉnh trong quý II/2022

14:34, 22 Tháng Ba 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các nội dung nhiệm vụ quý I, trong đó có lĩnh vực di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lào Cai

Cụ thể, trong quý I, công tác quản lý về danh thắng, di tích tiếp tục được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu đề xuất nội dung hỗ trợ cho hoạt động truyền dạy, sáng tạo, trình diễn, trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa các dân tộc thiểu số của nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh Lào Cai và nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù cho đối tượng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục được triển khai. Thực hiện bảo tồn phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030; Triển khai một số hạng mục của đề án số 3 năm 2022 gồm: 04 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, bảo tồn lễ cưới, lễ cấp sắc của người Dao.

Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo nghiên cứu, khảo sát, đo đạc thực địa, xây dựng nội dung báo cáo kết quả và đề xuất phương án thực hiện đối với di tích đề nghị lập hồ sơ xếp hạng trên địa bàn thị xã Sa Pa; Phối hợp với trường THPT Dân tộc Nội trú tổ chức chuỗi hoạt động tại Bảo tàng và chuyên đề tổng quan văn hóa dân tộc; …

Trong Quý II, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp, đề xuất các nội dung liện quan đến công tác quản lý nhà nước về di tích, danh thắng, di sản văn hóa phi vật thể; Nghiên cứu đề xuất nội dung hỗ trợ cho hoạt động truyền dạy, sáng tạo, trình diễn, trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa các dân tộc thiểu số của nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù cho đối tượng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Tiếp tục kiểm tra các di tích trên địa bàn tỉnh./.

D.H

Tin liên quan