Tầm nhìn

Hòa Bình: Triển khai kiểm kê di sản mo Mường

10:04, 15 Tháng Ba 2022

Theo Sở VH-TT&DL, tỉnh đang triển khai kiểm kê di sản mo Mường và thu thập bản cam kết cộng đồng nắm giữ di sản nhằm đánh giá thực trạng, từ đó đề ra phương hướng bảo vệ và phát huy di sản một cách hiệu quả, phù hợp.

Nghệ nhân mo Mường là một trong những yếu tố liên quan được kiểm kê đầy đủ để xây dựng bộ hồ sơ di sản văn hóa mo Mường.

 Việc kiểm kê được hoàn thành trong tháng 3 để chuyển sang các nhiệm vụ tiếp theo. Nội dung kiểm kê bao gồm tất cả những yếu tố liên quan đến di sản, từ con người, hiện vật đến các tư liệu hiện có.

Chương trình kiểm kê di sản mo Mường có ý nghĩa quan trọng, nhằm xúc tiến xây dựng bộ hồ sơ khoa học cấp Nhà nước về di sản văn hóa mo Mường, đệ trình UNESCO ghi danh mo Mường trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại năm 2025. Nâng cao nhận thức của cộng đồng người Mường và Nhân dân cả nước về giá trị của di sản văn hóa mo Mường.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND, ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lập hồ sơ; tổ chức điền dã, khảo sát và tọa đàm về mo Mường trên địa bàn tỉnh; họp triển khai kế hoạch và phương án tổ chức xây dựng bộ hồ sơ quốc gia về di sản văn hóa mo Mường; tổ chức điền dã, khảo sát về mo Mường trên địa bàn một số tỉnh: Sơn La, Thanh Hoá, Phú Thọ, Đắk Lắk và TP Hà Nội.

Theo Báo Hòa Bình

Tin liên quan