Ứng dụng

Nam Định: Xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hoá

10:01, 12 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp đưa ra nhằm thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nam Định

Theo đó, việc xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hoá sẽ tiến hành thông qua rà soát, thu thập, bổ sung để hoàn thiện hồ sơ về các di tích, hiện vật, di sản văn hoá phi vật thể của tỉnh Nam Định đã được xếp hạng, ghi danh và công nhận theo quy định của quốc tế, quốc gia để xây dựng danh sách ưu tiên các hạng mục cần số hoá.

Bên cạnh đó, xây dựng, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu, trao đổi tài nguyên thông tin di sản văn hoá số; tăng cường hợp tác trong việc bổ sung, chia sẻ, dùng chung cơ sở dữ liệu hoặc quyền truy cập tài nguyên thông tin số về di sản văn hoá; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc số hoá các di sản văn hoá.

Thúc đẩy các dự án số hoá di sản văn hoá Nam Định trên cơ sở xây dựng mới và tích hợp cơ sở dữ liệu số sẵn có theo hướng mở với sự tham gia của doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng, trong đó tập trung: Triển khai số hoá và ứng dụng trên các nền tảng số về di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; các di tích quốc gia đặc biệt; di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, di tích được đưa vào Danh mục kiểm kê và các di sản trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các bảo vật quốc gia được lưu giữ trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đối với Bảo tàng chuyên ngành của các đơn vị trực thuộc bộ, ngành, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Nam Định: ưu tiên số hoá và ứng dụng trên các nền tảng số các hồ sơ tư liệu và hiện vật có nhu cầu sử dụng cao, các hồ sơ tư liệu và hiện vật về quân sự, an ninh, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Các dữ liệu số này sau khi được cơ quan chuyên môn đánh giá và thẩm định sẽ trở thành bộ phận quan trọng của tài nguyên số quốc gia, được cấp bản quyền và được kết nối đồng bộ với Hệ tri thức Việt số hoá để chia sẻ, sử dụng nhằm lan toả, quảng bá di sản văn hoá Nam Định, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và từng bước hội nhập.

Cùng với đó, hình thành và công khai cơ sở dữ liệu hệ thống định danh di sản văn hoá Nam Định trên không gian mạng. Chuyển đổi các dữ liệu về di sản văn hoá sang dạng số, sử dụng các công nghệ nhận dạng, quét ba chiều cập nhật thường xuyên lên hệ thống kho dữ liệu di sản văn hoá tập trung. Hoàn thành việc thống kê, số hoá, xây dựng mục lục và xuất bản Tổng danh mục Di sản văn hoá Nam Định công khai trên mạng Internet. Tăng cường dịch vụ tham quan thực tế ảo, đổi mới các chuyên đề trưng bày trải nghiệm theo hướng trực tiếp và trực tuyến, panorama 360o . Khuyến khích các bảo tàng ngoài công lập có phục vụ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân cùng tham gia số hoá di sản văn hoá mà họ đang quản lý, nắm giữ tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu chung về di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hoá trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản văn hoá Nam Định, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Từ đó đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hoá.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu thực hiện số hóa các bài bản, tư liệu về Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh; 100% các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, di tích trong Danh mục kiểm kê; 100% các bảo vật quốc gia, các di sản trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; 100% người làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

T.T

 

Tin liên quan