Tầm nhìn

Tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của các dân tộc tỉnh Sơn La

09:15, 10 Tháng Ba 2022

(DSX)- Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong công tác văn hóa đối ngoại của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2025, trong đó có một số nội dung về di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Sơn La

Cụ thể, trong giai đoạn này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, giới thiệu những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa của các dân tộc tỉnh Sơn La, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh. Tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

Khảo sát, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các tộc người thiểu số đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; bảo tồn các lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc; đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống, trang phục một số dân tộc thiểu số nhằm phát huy giá trị các di sản văn hóa, tạo cơ sở cho sự phát triển về văn hóa đối ngoại.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Bảo tàng tỉnh triển khai việc học tập, trao đổi nghiệp vụ về trưng bày bảo tàng với các Bảo tàng uy tín tại các nước trong khu vực để giới thiệu, quảng bá kho tàng di sản văn hóa của các dân tộc tỉnh Sơn La; Thực hiện công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La; thực hiện chuyển đổi số về tư liệu, hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Thông qua đó, các hoạt động này sẽ góp phần vào thành công chung trong các hoạt động đối ngoại, từng bước nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh đất nước, con người Sơn La với các tỉnh trong khu vực, trong nước và quốc tế; đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La./.

D.H

Tin liên quan