Tầm nhìn

Bắc Ninh triển khai tích cực công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

16:24, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Mới đây , Sở VHTTDL Bắc Ninh đã có báo cáo kết quả công tác văn hoá, thể thao và du lịch quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022.

Liền chị quan họ - Ảnh minh họa - Nguồn: báo Tuyên giáo
Theo đó, trên lĩnh vực di sản văn hóa đạt được những kết quả quan trọng. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả cả di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực ngày càng mở rộng, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân.
Đối với di sản văn hóa phi vật thể: trình UBND tỉnh Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh lần thứ Ba, năm 2021 cho 112 cá nhân ở 8 loại hình di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh; tổ chức thành công Kế hoạch giới thiệu, quảng bá di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nghề làm Tranh dân gian Đông Hồ tại Triển lãm EXPO 2020 Dubai góp phần quảng bá hình ảnh và con người Bắc Ninh nói riêng và của quốc gia Việt Nam nói chung tới bạn bè quốc tế.
Đối với di sản văn hóa vật thể: đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc khảo sát, đánh giá hiện trạng xuống cấp của các di tích, triển khai kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp năm 2022.
Cấp phép và hướng dẫn Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Ảnh nghệ  thuật, kiến trúc năm 2022; tăng cường quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo và các hoạt động khác trong lĩnh vực văn hóa theo đúng quy định của pháp luật.
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, hoạt động Thư viện, Bảo tàng đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc và khách thăm quan, qua đó đã góp phần từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai”; giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho thế hệ trẻ; sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, lưu giữ hiện vật cổ, hiện vật quý hiếm giới thiệu cho khách thăm quan và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học .
Công tác bảo tồn di tích lịch sử và di tích cách mạng thường xuyên được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cáo của cấp uỷ, chính quyền các cấp và sự đồng thuận tuyệt đối của nhân dân  .
Nhìn chung, công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa đã triển khai tích cực và đạt được những kết quả quan trọng; việc quản lý xây dựng các di tích văn hóa, lịch sử tiếp tục được tăng cường; Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành, tạo được dư luận tốt và quảng bá hình ảnh của lễ hội, văn hóa, con người Bắc Ninh đến với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.
Thủy Bích

Tin liên quan