Ứng dụng

Triển khai thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định

10:54, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030.

Ảnh minh họa. Nguồn: vov.vn

Kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hoá trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản văn hoá Nam Định, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Từ đó đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hoá, bảo đảm đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở mọi lúc mọi nơi.

Mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện số hóa các bài bản, tư liệu về Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh. 100% các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, di tích trong Danh mục kiểm kê; 100% các bảo vật quốc gia, các di sản trong danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số. 100% người làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

Để thực hiện các mục tiêu trên, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được triển khai gồm: Hoàn thiện cơ chế chính sách và các quy định pháp luật; Xây dựng nền tảng kỹ thuật số và các bộ tiêu chuẩn chung về lưu trữ; Xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hoá; Quản lý, vận hành và khai thác kho cơ sở dữ liệu số về di sản văn hoá Nam Định; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Cụ thể như, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành di sản văn hoá đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số; đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy định pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hoá. Ứng dụng công nghệ trong việc số hoá thông tin, chuẩn hoá hệ dữ liệu di sản văn hoá; kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các bảo tàng, thư viện; xác lập quyền truy cập, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển du lịch và các nhu cầu khác. Xây dựng danh sách ưu tiên các di sản văn hoá Nam Định cần số hoá; cập nhật thường xuyên danh sách này để đảm bảo hiệu quả về đầu tư và đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội trong giai đoạn chuyển đổi số. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển và cùng khai thác hệ sinh thái số về di sản văn hoá; khuyến khích việc tài trợ và đóng góp, ủng hộ vật chất cũng như các điều kiện khác thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Việc xây dựng hệ thống tiêu chí chuyển đổi số cho các thông tin dữ liệu ứng dụng trên phần mềm lưu trữ, bản đồ số và liên kết khai thác dữ liệu đa chiều về di sản văn hoá thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, bao gồm: Bộ tiêu chí chung (mã quốc gia, tỉnh, đơn vị/tổ chức, cá nhân, danh mục…); Bộ tiêu chí về di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh (mã danh mục di tích, loại hình, thời kỳ/ niên đại, chất liệu…); Bộ tiêu chí về di sản văn hoá phi vật thể (mã danh mục di sản, loại hình, nghệ nhân…); Bộ tiêu chí về bảo tàng, hiện vật bảo tàng (mã danh mục bảo tàng, loại hạng bảo tàng…); Bộ tiêu chí về hiện vật, di vật, bảo vật quốc gia (mã danh mục di vật, loại hình hiện vật, thời kỳ/ niên đại, chất liệu…); Bộ tiêu chí về bản đồ số (thông tin về khoanh vùng bảo vệ, hiện trạng lưu giữ, cảnh quan, môi trường, hạ tầng, hệ thống trưng bày, quản lý, tài sản, thiết bị…); Bộ tiêu chí về độ ưu tiên cần số hoá cho các di sản, hiện vật, di vật theo nhu cầu của quản lý nhà nước và nhu cầu sử dụng của xã hội.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng thống nhất nền tảng kỹ thuật số chung về quản lý, bảo tồn các dữ liệu trong lĩnh vực di sản văn hoá; có khả năng mở rộng để các địa phương, tổ chức trên địa bàn tỉnh Nam Định kết nối và tích hợp với các hệ thống thông tin khác của Chính phủ, địa phương khác và các tổ chức liên quan. Xây dựng phần mềm, ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu các di sản văn hoá trên nền tảng bản đồ số thống nhất VMAP của Đề án Hệ Tri thức Việt số hoá, cho phép lưu trữ, quản lý, khai thác và lập báo cáo từ các nguồn dữ liệu số hoá; bảo đảm việc tra cứu thuận tiện, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước, khả năng tích hợp chia sẻ, kết nối và trực quan trong quá trình quản lý, khai thác.

Ngoài ra, đổi mới chương trình, hình thức, đẩy mạnh bồi dưỡng, đào tạo lại, tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý và người làm công tác di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Nam Định. Huy động sự tham gia về nhân lực của các doanh nghiệp, tổ chức vào tiến trình chuyển đổi số di sản văn hoá Nam Định. Tranh thủ sự giúp đỡ của các quốc gia tiên tiến và tổ chức, doanh nghiệp quốc tế trong việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, chuyển giao khoa học và công nghệ, nguồn lực thông tin cũng như đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nghiên cứu khoa học trong ngành di sản văn hoá. Tiếp thu, học tập kinh nghiệm của nước ngoài về việc triển khai số hoá cập nhật trên nền tảng bản đồ số di sản văn hoá và việc xây dựng, liên kết, tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia và mạng lưới hệ thống bản đồ số về di sản văn hoá áp dụng vào tổ chức, quản lý, liên kết mạng dữ liệu di sản văn hoá Việt Nam nói chung và di sản văn hoá Nam Định nói riêng.

T.T

 

Tin liên quan