Tầm nhìn

Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022

10:39, 05 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ngày 4/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định 418/QĐ-UBND về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh đến năm 2022.

Cửa vào Động Pa Thơm thuộc xã Pa thơm, huyện Điện Biên. Nguồn: dienbientv.vn

Cụ thể, tổng số danh mục di tích được kiểm kê là 49 di tích. Trong đó có 14 di tích cấp Quốc gia; 14 di tích cấp tỉnh; 21 điểm có dấu hiệu di tích (chưa được xếp hạng, dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng trong những năm tiếp theo).

Các di tích cấp Quốc gia bao gồm: Di tích lịch sử văn hóa Thành Bản Phủ (Xã Noọng Hẹt, Huyện Điện Biên); Di tích Thành Sam Mứn (Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên); Di tích Động Pa Thơm (Bản Pa Xa Lào, Xã Pa Thơm, Huyện Điện Biên); Di tích Hang động Chua Ta (Bản Na Côm, Xã Hẹ Muông, Huyện Điện Biên); Di tích Tháp Mường Luân (Bản Mường Luân 1, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông); Di tích Tháp Chiềng Sơ (Bản Nà Muông, Xã Chiềng Sơ, Huyện Điện Biên Đông); Di tích Hang Mường Tỉnh (Bản Mường Tỉnh A, Xã Xa Dung, Huyện Điện Biên Đông); Di tích hang động Huổi Cang – Huổi Đáp (Bản Huổi Cang, Huổi Đáp, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà); Di tích Hang Thẩm Khương (Bản Bó, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo); Di tích Hang động Há Chớ (Bản Đề Chia C, Xã Pú Nhung, Huyện Tuần Giáo); Di tích Hang động Xá Nhè (Thôn Pàng Dề B, Xã Xá Nhè, Huyện Tủa Chùa); Di tích Hang động Khó Chua La (Thôn Pàng Dề A1, Xã Pá Nhè, Huyện Tủa Chùa); Di tích Hang động Pê Răng Ky (Thôn Nậm Bành, Xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa); Di tích Hang động Thẳm Khến (Bản Nà Sa, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố công khai danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2022 trên Cổng thông tin của Sở; bàn giao báo cáo, danh mục kiểm kê di tích cho các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật về Di sản văn hóa. Định kỳ hằng năm tổng hợp số liệu về những biến động di tích để phục vụ công tác quản lý, lập hồ sơ khoa học di tích trình cơ quan Nhà nước có thầm quyền xếp hạng; định kỳ 05 năm thực hiện rà soát và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di tích và các quy định khác có liên quan./.

D.H

 

Tin liên quan