Tầm nhìn

Tây Ninh báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 2/2022

16:11, 03 Tháng Ba 2022

(DSX)- Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã có báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2022

Chùa Linh Sơn Tiên Thạch trên núi Bà Đen thu hút nhiều du khách tham quan và lễ Phật - Ảnh: báo Nhân Dân
Theo đó, trên lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Sở đã có dự thảo Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030, tỉnh Tây Ninh.
Đồng thời, Sở cũng đã thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo 04 di tích: Địa điểm Chiến thắng Tua Hai; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Bời Lời (xây dựng bia tưởng niệm Trung đoàn 268); Di tích Căn cứ Xứ ủy Nam Bộ (X40 - Đồng Rùm), tỉnh Tây Ninh.
Về hoạt động bảo tàng, Sở tổ chức trưng bày triển lãm bằng hình thức trực tuyến chuyên đề “kỷ niệm 92 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) - mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần 2022”. Xây dựng kế hoạch liên tịch tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022; kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 10/03/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2022; Quyết định quy định mua, trao đổi, tiếp nhận, chuyển giao hiện vật của Bảo tàng tỉnh và khen thưởng tổ chức, cá nhân đã hiến tặng, chuyển giao hiện vật hoặc phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho Bảo tàng tỉnh; kế hoạch “Khảo sát, đánh giá xác định giá trị di sản Bãi đá gõ nghe tiếng trên quần thể Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa núi Bà Đen”.
Đồng thời, Sở phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 461/KH-UBND ngày 10/03/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2022. Nghiên cứu tư liệu lập hồ sơ xếp hạng di tích “Địa điểm lưu niệm ông Trương Quyền – Pucampho chống giặc Pháp”.

Thủy Bích

Tin liên quan