Tầm nhìn

Yên Bái: Bảo tồn, phát huy các di sản, danh hiệu đã được công nhận

10:48, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- Bảo tồn, phát huy các di sản, danh hiệu đã được công nhận là một trong những nội dung quan trọng được nêu ra trong Kế hoạch Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Yên Bái

Cụ thể, trong nội dung này, tỉnh sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo tồn, gìn giữ, đặc biệt là phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Nghệ thuật Xòe Thái, di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Lễ mừng cơm mới; Lế cấp sắc của người Dao huyện Văn Yên; Hạn Khuống của người Thái thị xã Nghĩa Lộ, gắn với phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn để trờ thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát, thống kê đầy đủ các di tích, di sản hiện có trên địa bàn tỉnh để có biện pháp khôi phục, bảo tồn và lập hồ sơ đề nghị các cấp có thầm quyền ra quyết định xếp hạng khi đủ điều kiện.

Riêng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị sẽ triển khai xây dựng và từng bước nâng cao chất lượng các chương trình du lịch văn hóa dành cho khách quốc tế, gắn với giới thiệu và quảng bá hình ảnh của các di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tuyên truyền di sản Nghệ thuật Xòe Thái đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; di tích ruộng bậc thang Mù Cang Chải và các Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;…

Thông qua các hoạt động sẽ góp phần đẩy mạnh ngoại giao văn hóa để các địa phương trong và ngoài nước, các đối tác hiểu biết hơn về vùng đất và con người Yên Bái, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bền vững./.

Hằng Đinh

Tin liên quan