Cộng đồng

Tiền Giang: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa với việc thực hiện Luật Di sản văn hóa

14:41, 20 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Trong những năm qua, việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa với thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được triển khai tích cực, hiệu quả.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo thống kê tính đến nay, toàn tỉnh có 160 di tích cấp tỉnh, 22 di tích cấp quốc gia, trong đó 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Công tác bảo vệ di tích trong thời gian qua đã có những tiến bộ so với tình hình trước khi Luật Di sản văn hóa được ban hành. Quy định chỉ có hai khu vực bảo vệ di tích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ sở trong vấn đề khoanh vùng bảo vệ di tích so với việc quy định ba khu vực bảo vệ như trước đây (khu vực bảo vệ I, khu vực bảo vệ II, khu vực bảo vệ III). Hơn nữa, việc cho phép chỉ có khu vực bảo vệ I ở một số trường hợp đã tháo gỡ được khó khăn cho việc cắm mốc khoanh vùng di tích tại một số đô thị.

Việc tu bổ, tôn tạo di tích được thực hiện chủ yếu thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá (Chương trình này gồm 2 giai đoạn, bắt đầu từ năm 2001 đến 2010). Tính đến nay đã có nhiều di tích được đầu tư tu bổ, tập trung chủ yếu vào các di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trong đó ưu tiên các di tích cách mạng và kháng chiến, các di tích lịch sử - văn hoá đang có nguy cơ và xuống cấp nặng. Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình của Trung ương, chính quyền địa phương các cấp đã chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác từ các tổ chức, đoàn thể, các bộ phận dân cư và từ các tổ chức quốc tế cho tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích 22 di tích: Nhà cổ ông Trần Tuấn Kiệt, xã Đông Hòa Hiệp, đình Mỹ Lương, xã Mỹ Lương, Địa điểm Chiến thắng Cổ Cò, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, đình Long Trung, xã Long Trung huyện Cai Lậy, Chiến thắng Ấp Bắc, xã Tân Phú, Lăng Tứ Kiệt, thị xã Cai Lậy, Địa điểm chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, xã Kim Sơn, đình Long Hưng, xã Long Hưng, Địa điểm vụ thảm sát tại chợ giữa Vĩnh Kim, Địa điểm chiến thắng Giồng Dứa, xã Long Định, huyện Châu Thành, Bến đò Phú Mỹ, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, Đền thờ Thủ Khoa Huân, xã Hòa Tịnh, di tích Khảo cổ học Gò Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, đình Đồng Thạnh, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây; Mộ Trương Định, nhà Đốc phủ Hải, Lăng Hoàng gia, thị xã Gò Công; Đền thờ Trương Định - Ao Dinh – Đám lá tối trời, xã Gia Thuận, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông; Lũy Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông. Các di tích được tu bổ, tôn tạo đã phát huy giá trị, góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ và đáp ứng nhu cầu văn hoá, tâm linh của nhân dân. Nhiều di tích sau khi được tu bổ đã thu hút được khách tham quan du lịch góp phần mang lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể: Luật Di sản văn hóa ra đời tạo cơ sở pháp lý cho việc phục hồi, phát huy kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của nước ta. Nhận thức được tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể, năm 2001, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, trong đó có mục riêng đầu tư cho việc sưu tầm các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của 54 dân tộc. Năm 2007, tỉnh đã có dự án nghiên cứu, sưu tầm văn hóa phi vật thể; nhiều tư liệu quý về di sản văn hoá phi vật thể như những điệu múa, bài hát, lễ hội, bí quyết nghề thủ công truyền thống, tri thức về y dược học cổ truyền,... đã và đang được tiến hành điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và lưu giữ. Hiện nay, đã có 01 di sản văn hoá phi vật thể là Lễ hội Trương Định được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 04 lễ hội được dưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh: Lễ hội Văn hóa du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè; Lễ hội Kỳ yên đình Long Trung, xã Long Trung, huyện Cai Lậy; Lễ hội kỳ yên đình Vĩnh Bình, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây; Lễ hội Tứ Kiệt, ở Cai Lậy. Ngoài ra, còn có danh sách văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh cũng đã được lập để tiến hành kiểm kê bảo tồn.

Các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố gắng phục dựng và tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian, lễ hội tôn giáo, lễ hội lịch sử cách mạng. Các lễ hội được tổ chức hằng năm làm phong phú thêm cuộc sống tinh thần của nhân dân như: Lễ hội Trương Định (Gò Công Đông - Thị xã Gò Công – Tân Phú Đông), lễ hội Thủ Khoa Huân (huyện Chợ Gạo), lễ hội Tứ Kiệt (Cai Lậy), lễ hội chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút, lễ hội Nam kỳ Khởi nghĩa (huyện Châu Thành), lễ hội chiến thắng Ấp Bắc (thị xã Cai Lậy), lễ hội kỳ yên đình Long Trung (huyện Cai Lậy), lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè), lễ hội kỳ yên Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây), Lễ hội nghinh ông (Vàm Láng – Gò Công Đông), ... Bên cạnh lễ hội truyền thống, đã xuất hiện những lễ hội mới thu hút sự quan tâm của nhân dân và khách tham quan du lịch, trong tương lai rất có thể sẽ trở thành lễ hội truyền thống như Lễ hội văn hóa du lịch Làng cổ Đông Hòa hiệp 02 năm tổ chức 01 lần.

Một số làng nghề thủ công truyền thống cũng đang được phục hồi và bước đầu có vị trí trong nền kinh tế thị trường như: Hủ Tiếu Mỹ Tho, Nghề đan nón bàn (huyện Châu Thành), Nghề đóng tủ Thờ Gò Công, Nghề làm mắm tôm chà Gò Công, Nghề làm bánh bột nghệ Gò Công, nghề làm cốm (Cái Bè), nghề dệt chiếu (Long Định),... Không ít sản phẩm thủ công mỹ nghệ của tỉnh được giới thiệu ở các hội thi, hội chợ lớn trong nước và khu vực và nhận được những đơn đặt hàng lớn, đóng góp cho sự tăng trưởng của kinh tế của địa phương.

Những thành tựu nói trên là kết quả của sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân và các tổ chức xã hội. Từ đó góp phần thiết thực tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của dân tộc.

T.T

Tin liên quan