Cộng đồng

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang

19:51, 19 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Bên cạnh di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang rất đa dạng và phong phú với nhiều loại hình độc đáo.

Hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2019. Ảnh: Công Mạo/TTXVN
Tỉnh An Giang nằm ở khu vực miền Tây Nam Bộ với 03 nhóm dân tộc thiểu số đang sinh sống chủ yếu là dân tộc Chăm, Hoa, Khmer. Mỗi cộng đồng dân tộc sở hữu nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu đặc trưng của dân tộc. Tính đến nay, An Giang có 03 công trình kiến trúc của đồng bào dân tộc thiểu số được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp Quốc gia là Chùa Xvayton (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) của đồng bào Khmer, di tích kiến trúc nghệ thuật Thánh đường Hồi giáo Mubarak (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) của đồng bào Chăm và di tích Bắc Đế Miếu (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) của đồng bào Hoa. Ngoài ra còn có 02 di tích xếp hạng cấp tỉnh của đồng bào Khmer là Chùa Snaydonkum và chùa Svaytanap (huyện Tri Tôn).

Hội đua bò Bảy Núi An Giang năm 2019. Ảnh: Công Mạo/TTXVN
Bên cạnh di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang rất đa dạng và phong phú với nhiều loại hình độc đáo. Trong số 4 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia thì đã có 02 di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc thiểu số, đó là Hội Đua bò Bảy Núi An Giang (Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2016)  và Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên Kinh lá buông của người Khmer (Quyết định 217/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2017). Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng các hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể về các loại hình di sản tiêu biểu như Nghệ thuật trình diễn sân khấu Dì Kê của đồng bào Khmer, Nghi lễ vòng đời của người Chăm An Giang để tiếp tục đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào Danh mục di sản cấp Quốc gia để bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số.
Công tác bảo tồn văn hóa vật thể của dân tộc thiểu số đặc biệt được quan tâm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức công tác kiểm kê di tích của đồng bào Chăm, Hoa, Khmer. Thường xuyên tổ chức công tác bảo tồn tu bổ, tôn tạo một số di tích được xếp hạng như di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Xvayton (thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn), di tích kiến trúc nghệ thuật Thánh đường Hồi giáo Mubarak (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu), chùa Ông Bắc (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên) từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, ngân sách địa phương và nguồn vận động xã hội hóa, góp phần giữ gìn bản sắc, kiến trúc nghệ thuật cổ, nét văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Chăm, Hoa, Khmer An Giang.
Đối với loại hình di sản văn hóa phi vật thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 759/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 về Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017-2020 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống Điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017- 2020. Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Khmer, Chăm, Hoa trên địa bàn thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện Tri Tôn, Tịnh Biên; Tổ chức 02 lớp truyền dạy Đàn Chà  Pây cho đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh; Đề xuất công nhận Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân cho loại hình nghệ thuật trình diễn Dì Kê của đồng bào Khmer. Hằng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch đồng bào dân tộc Khmer, Chăm tỉnh An Giang. Cử các nghệ nhân tham dự ngày hội văn hóa Chăm – Kate tại Ninh Thuận, tham dự Ngày hội tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân... góp phần tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Thủy Bích

Tin liên quan