Tầm nhìn

Bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh An Giang

19:24, 19 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Giai đoạn 2010 - 2021: Tỉnh An Giang có gần 293 lượt di tích được cấp phép tu bổ, tôn tạo, trong đó kinh phí thực hiện tu bổ di tích chủ yếu từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia, ngân sách tỉnh, nguồn vốn trung hạn và vận động xã hội hóa.

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh: teresa.sky.tran.92
Tính đến tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh  An Giang  có 88 di tích được xếp hạng với đầy đủ các loại hình như di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ và danh lam thắng cảnh, cụ thể: 02 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 28 di tích quốc gia và 58 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Trong đó, tính năm 2010 đến nay, tỉnh An Giang có 17 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng gồm 02 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 03 di tích quốc gia và 12 di tích xếp hạng cấp tỉnh.
Công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2010 - 2021: Tỉnh An Giang có gần 293 lượt di tích được cấp phép tu bổ, tôn tạo, trong đó kinh phí thực hiện tu bổ di tích chủ yếu từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia, ngân sách tỉnh, nguồn vốn trung hạn và vận động xã hội hóa.
Các di tích sau khi tu bổ, tôn tạo được chính quyền địa phương cùng với cộng đồng nơi có di tích quản lý và phát huy giá trị có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của tỉnh nhà. Nhìn chung, việc tu bổ di tích từng bước đi vào nề nếp, tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng tu bổ di tích.

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Ảnh: teresa.sky.tran.92
Hàng năm, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác tu bổ di tích, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại di tích trong dịp lễ hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý dứt điểm, kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan và những hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ đối với các di tích.
Từ năm 2010 đến nay, tỉnh đón hàng trăm lượt đoàn, khách tham quan nghiên cứu về di tích, cổ vật trên địa bàn tỉnh An Giang như Trường Yamanashi, Trường Đại học Okayama; Trường Đại học London; Học viện quân sự Hoàng gia Thái Lan, Trung tâm APSARA Campuchia,… Phối hợp với Viện Di sản văn hóa Deahan nghiên cứu khai quật di tích khảo cổ học Gò Cây Trâm (Óc Eo, Thoại Sơn), triển lãm cổ vật văn hóa Óc Eo tại Hàn Quốc, Mỹ.
Những năm qua, công tác phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều di tích đã được đầu tư, tu bổ, phục hồi gắn với phát triển du lịch, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, giáo dục truyền thống, quảng bá về hình ảnh, vùng đất, con người An Giang, thu hút đông đảo du khách tham quan, nghiên cứu, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp nhân dân (Khu di tích Óc Eo – Ba Thê, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, khu di tích Núi Sam, đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, khu di tích Nhà mồ Ba Chúc,…)
Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu di tích lịch sử - văn hoá địa phương, Luật Di sản văn hóa; Biên soạn sách giới thiệu giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh; Dập, dịch các sắc phong, văn bia; Thực hiện video clip các đình làng về hiện trạng trước và sau quá trình tu bổ. Bên cạnh đó tham gia viết bài, đưa tin về di tích trên báo, tạp chí địa phương
Ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ cho hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích thì các Ban quản lý di tích đã chủ động, tích cực vận động xã hội hóa từ các mạnh thường quân cũng như từ nguồn thu công đức tại địa phương rất hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc sửa chữa, bảo tồn các khu điểm di tích trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2011-2020, có trên 100 di tích thực hiện trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp di tích từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Bên cạnh đó, các nhà sưu tập cổ vật đã hiến tặng hơn 3000 hiện vật có giá trị cho tỉnh, góp phần bảo vệ phát huy giá trị di sản vật thể trên địa bàn tỉnh.
Thủy Bích

Tin liên quan