Tầm nhìn

Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025

18:30, 19 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021- 2025.

Chùa Dâu - Ảnh: https://top10bacninh.vn/
Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản, các công trình tiêu biểu quốc gia, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh vì sự phát triển bền vững đất nước;
Đưa di sản văn hóa Bắc Ninh trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hệ thống di sản thế giới, di sản quốc gia; là nội lực tiềm tàng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh theo hướng bền vững. Trở thành “biểu tượng”, đặc điểm nhận diện về vùng đất con người Bắc Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung trong bối cảnh, xu thế hội nhập toàn cầu. Tạo dựng các giá trị, lợi ích về kinh tế và văn hóa, xã hội, để người dân được thụ hưởng về nhu cầu văn hóa cũng như nhu cầu phát triển kinh tế từ văn hóa. Theo đó, kế hoạch bao gồm nội dung cụ thể như sau:

Chùa Dâu - Ảnh minh họa - Nguồn: https://top10bacninh.vn/
Công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa ở trong nước và nước ngoài bao gồm: Triển khai công tác trưng bày, giới thiệu tại các bảo tàng trong nước; thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của tỉnh, trong nước và quốc tê; Tham gia, tổ chức các cuộc liên hoan, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể ở trong nước và quốc tế, các cuộc thi sáng tác, triển lãm về di sản văn hóa
Hoàn thành việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi cho 04 di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng là Chùa Dâu; Chùa Bút Tháp; Chùa Phật Tích; Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý. Tu bổ, tôn tạo tổng thể các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ học, cấp quốc gia đặc biệt (theo các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) và các di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu
Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu có giá trị tiêu biểu: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh; tập trung hoàn thành xây dựng các “Nhà chứa” Quan họ đã được phê duyệt; triển khai công tác xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh lần thứ III, lần thứ IV vào các năm 2021, 2024; triển khai xét, công nhận làng Quan họ thực hành đợt 2;
Xây dựng dự án chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày Bảo tàng Bắc Ninh: Xây dựng dự án chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày bảo tàng tỉnh; trang bị, thay thế trang thiết bị, nâng cấp, duy tu, bảo trì hệ thống nhà trưng bày và kho lưu giữ hiện vật của bảo tàng tỉnh; kiểm kê, sưu tầm di vật, hiện vật, cổ vật quý hiếm; số hóa hiện vật bảo tàng tỉnh;
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong di sản văn hóa: Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn và quản lý ở lĩnh vực bảo tàng, di tích, di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu (trưng bày, thuyết minh, bảo quản, tu bổ, phục chế, thực hành, trao truyền...);
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực di sản văn hóa như: Triển khai các lớp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng (ngắn hạn và dài hạn), tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực di sản văn hóa ở trong nước và nước ngoài;
Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và là trách nhiệm của toàn xã hội, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, giữa người dân với các đoàn thể, tổ chức xã hội. Trong đó, nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, tác động, tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch văn hóa - tâm linh; bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa phát triển văn hóa và kinh tế, giữa con người và xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại.
Thủy Bích

Tin liên quan