Tầm nhìn

Bảo vệ, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Phòng

23:27, 18 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Sở VHTTDL Hải Phòng đã có báo cáo về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021.

Tượng Thái Tổ Mạc Đăng Dung - Ảnh: So ha
Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 03 bảo vật quốc gia gồm: Thanh Long đao tại Khu di tích Vương triều Mạc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia tại Quyết định số 88/QĐ - TTg ngày 15/01/2020, Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và Phù điêu Thái hoàng thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn tại di tích chùa Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia tại Quyết định số 2283/QĐ - TTg ngày 31/12/2020.

Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung - Ảnh: Soha
Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy có phương án đảm bảo an toàn đối với các bảo vật quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận. Đồng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố tăng cường quản lý, bảo vệ, bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ đối với các di vật, cổ vật trên địa bàn thành phố. Hiện nay, các bảo vật quốc gia được bảo vệ tại các di tích an toàn.
Sở Văn hóa và Thể thao đã và đang triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa: Xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hải Phòng, xây dựng Đề án “Sản xuất phóng sự truyền hình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hải Phòng” với mục đích tuyên truyền quảng bá về các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng, xây dựng Đề án số hóa, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng với mục tiêu tư liệu hóa và số hóa các di sản văn hóa của thành phố Hải Phòng phục vụ hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Thủy Bích

Tin liên quan