Tầm nhìn

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên

21:47, 18 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - Đến nay, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đã có trên 1,7 vạn hiện vật trong đó có nhiều hiện vật, sưu tập hiện vật rất có giá trị

Bảo tàng Hưng Yên - Ảnh: https://triphunter.vn/
Năm 1997, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 14/3/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên. Tại Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 16/3/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên được xếp hạng là bảo tàng hạng III.
Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Hưng Yên được phê duyệt và triển khai thực hiện.Tháng 5/2013, công trình Bảo tàng tỉnh được khởi công xây dựng. Toàn bộ dự án xây dựng với diện tích sử dụng: 22.836 m2 . Đến tháng 10/2018, Dự án xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh hoàn thành và đưa vào sử dụng vớidiện tích 5.880m2,gồm ba tầng, trong đó tầng trệt dùng làm nơi làm việc và các khu dịch vụ chức năng;tầng 2 được thiết kế làm hệ thống trưng bày cố định, hệ thống phòng trưng bày chuyên đề và tầng áp mái. Khu trưng bày ngoài trờivới biểu tượng văn hóa Phố Hiến, bể cảnh và một số hạng mục, công trình phụ trợ khác. Đây là nơi trưng bày hiện vật thể khối lớn tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên, nơi trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh… Hiện nay đề cương Tổng quát nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện. Điều này đã ảnh hưởng tới việc tổ chức các hoạt động của bảo tàng cũng như phát huy giá trị, hiệu quả đầu tư công trình.

Bảo tàng Hưng Yên - Ảnh: https://triphunter.vn/
Trước yêu cầu của thực tiễn đặt ra, năm 2019 Bảo tàng tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên gắn với phát triển du lịch”. Đề án đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động của Bảo tàng. Trên cơ sở kiểm kê hiện vật và hệ thống thông tin về hiện vật, Bảo tàng tỉnh đang từng bước tiến hành tư liệu hóa các tài liệu, hiện vật trong đó ưu tiên tư liệu hóa các hiện vật và hệ thống thông tin liên quan tới hiện vật sẽ được sử dụng khi Dự án 10 trưng bày được triển khai, hướng tới xây dựng một bảo tàng trên không gian mạng, là hành động thiết thực nhằm đổi mới, hiện đại hóa các hoạt động của bảo tàng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng.
Bảo tàng tỉnh đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác sưu tầm hiện vật, xây dựng hoàn chỉnh các bộ sưu tập hiện vật mang đặc trưng văn hóa tỉnh. Hàng năm, tổ chức sưu tầm tại địa phương; phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và địa phương sưu tầm các tài liệu hiện vật. Đến nay, Bảo tàng tỉnh đã có trên 1,7 vạn hiện vật trong đó có nhiều hiện vật, sưu tập hiện vật rất có giá trị như: Sưu tập mộ táng, sưu tập hiện vật thuộc Văn hóa Đông Sơn, sưu tập hiện vật về công trình Đại thủy nông Bắc - Hưng - Hải, sưu tập hiện vật làng nghề tiêu biểu của tỉnh… 100% hiện vật đã được kiểm kê khoa học và bảo quản cẩn thận.
Công tác quản lý, khai thác tài liệu hiện vật của Bảo tàng tỉnh thực hiện theo Luật di sản văn hóa về việc ban hành quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Ngoài việc ghi chép thông tin vào các sổ, toàn bộ tài liệu, hiện vật của đã được nhập thông tin vào hệ thống máy tính, nên có thể trực tiếp truy xuất thông tin của hiện vật trên máy. Tuy nhiên, đến nay do việc tư liệu hóa hình ảnh, hồ sơ khoa học của hiện vật chưa hoàn thành, hệ thống trang thiết bị nhất là giá, tủ để hiện vật còn thiếu và hạn chế, nên việc bố trí kho hiện vật phân theo chất liệu chưa được thực hiện, nên chưa thể đồng bộ hóa và thực hiện việc khai thác, quản lý các hiện vật trên máy tính.
Hàng năm, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày (trưng bày chuyên đề tại bảo tàng, trưng bày lưu động, chỉnh lý bổ sung nội dung trưng bày các nhà truyền thống, nhà lưu niệm, tưởng niệm danh nhân) vào các dịpkỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như của tỉnh nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc và quê hương Hưng Yên cho các thế hệ, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Bảo tàng tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các bảo tàng, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động trưng bày như: Phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hòa Bình trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa tiêu biểu dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình”, phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh 11 - Những nét phác họa chân dung”, phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Hưng Yên sắc màu cuộc cuộc sống”,“Nhìn từ tâm”; phối hợp với các đơn vị Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Thông tin và xúc tiến Du lịch trưng bày triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch Hưng Yên”, trưng bày chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội” và “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên - 75 năm xây dựng và phát triển” trong đó có các hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh như Hát Ca trù, hát Trống quân...
Thủy Bích

Tin liên quan