Cộng đồng

Vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo tồn Nghệ thuật Đờn ca tài tử Đồng Tháp

22:12, 17 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp.

Tiết mục Tổ khúc hò gồm hò huê tình, hò cấy, hò Đồng Tháp - Ảnh: báo Nhân Dân
Để triển khai Kế hoạch có tính trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình dịch Covid-19, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp, nhất là đối với thế hệ trẻ; từng bước xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ Di sản.
Thông qua các hoạt động đưa Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp đến với đông đảo công chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức sáng tạo của nhân dân về hai loại hình nghệ thuật này; quảng bá du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương, từng bước xây dựng Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XI) về “Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Tiết mục Tổ khúc hò gồm hò huê tình, hò cấy, hò Đồng Tháp - Ảnh: báo Nhân Dân
Theo đó nội dung của kế hoạch là tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp bằng các hình thức phù hợp như: cổ động trực quan, xây dựng các video clip phổ biến trên các kênh mạng xã hội, đưa tin, bài trên Trang tin điện tử, Đài truyền thanh huyện, thành phố, Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn. Tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa và số hóa các bài bản Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp.
Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác lời mới cho 20 Bài bản Tổ của nhạc tài tử Nam bộ, bài ca vọng cổ và Hò Đồng Tháp. Chọn những tác phẩm có chất lượng để in và phát hành tuyển tập “Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp” phổ biến cho các Câu lạc bộ ở cơ sở. Mở các lớp tập huấn, tổ chức truyền dạy, mời chuyên gia nói chuyện chuyên đề về Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp cho các hạt nhân văn nghệ của các địa phương, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử, Hát Dân ca và Hò Đồng Tháp cấp Tỉnh, cấp huyện. Tham gia hội thi, liên hoan Đờn ca tài tử, Hát dân ca và Hò Đồng Tháp cấp khu vực, toàn quốc. Tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp trong và ngoài nước để tuyên truyền, quảng bá Di sản.
Tổ chức lồng ghép các tiết mục Đờn ca tài tử, Hát Dân ca và Hò Đồng Tháp vào các chương trình nghệ thuật, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước, của Tỉnh và địa phương để quảng bá du lịch. Xây dựng mô hình hoạt động điểm ở một số khu di tích, điểm du lịch trong tỉnh trình diễn Đờn ca tài tử, hát Dân ca và Hò Đồng Tháp với những chương trình biểu diễn độc đáo, đặc sắc mang tính nghệ thuật và đặc trưng như một sản phẩm du lịch của Đồng Tháp để tạo khả năng thu hút khách du lịch.
Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp trong giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông”. Lập hồ sơ nghệ nhân tiêu biểu lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”.
Đồng thời kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu kết hợp lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch với các nhiệm vụ thường xuyên của mỗi địa phương, đơn vị. Thu hút, huy động tối đa mọi nguồn lực, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị, địa phương và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh trong từng thời điểm để điều chỉnh quy mô, nội dung, hình thức phù hợp.
Thủy Bích

Tin liên quan