Tầm nhìn

Đồng Tháp báo cáo công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích năm 2021

15:26, 17 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Công tác bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả giá trị các di tích văn hóa , lịch sử cách mạng , làng nghề truyền thống tại Đồng Tháp được quan tâm, đạt những kết quả nhất định.

Đình Long Khánh, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp . (Ảnh: Nguyễn Trí)
Sở VHTTDL Đồng Tháp vừa có báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, công tác bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả giá trị các di tích văn hóa , lịch sử cách mạng , làng nghề truyền thống được quan tâm, đạt những kết quả nhất định.
Sở đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận thêm 07 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh , nâng tổng số di tích được xếp hạng là 94 di tích (01 di tích Quốc gia đặc biệt, 16 di tích Quốc gia và 77 di tích cấp Tỉnh), nhiều di tích được xếp hạng đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách tham quan trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số số 1861/QĐ-TTg, ngày 03/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp. Tổ chức thăm dò, khai quật khảo cổ tại Khu di tích Gò Tháp để xây dựng hồ sơ khoa học về văn hóa Óc Eo. Đề xuất Bộ VHTTDL xem xét chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Phối hợp với các Sở ngành, địa phương thực hiện: Dự án nhà trưng bày Xứ ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo; Đường vành đai Tây Bắc; Thiền viện Trúc lâm Tháp Mười; Phương án Đổi mới trưng bày Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp.
Tổ chức hiệu quả các hoạt động lễ hội theo hướng giảm quy mô, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và phù hợp thuần phong, mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc, tiêu biểu như Lễ giỗ lần thứ 92 của cụ Nguyễn Sinh Sắc, Lễ hội Vía Bà Chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp, Lễ kỷ niệm 155 năm ngày mất của Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều. Tham mưu UBND Tỉnh Quyết định số 453/QĐ-UBND-HC ngày 14/4/2021 ban hành Đề án phát huy giá trị Đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025.

Đình Long Khánh, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp .
(Ảnh: Nguyễn Trí)
Do ảnh hưởng của dịch covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phải hủy, dời thời gian tổ chức. Một số chỉ tiêu về văn hóa, thể thao, du lịch thực hiện năm 2021 đạt tỷ lệ thấp, không đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm, kéo theo tỷ lệ đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.
Việc không thể tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội theo kế hoạch đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh. Hoạt động lễ hội tại các địa phương trong Tỉnh, đặc biệt là các lễ hội có số lượng lớn người dân và du khách tham gia phải tạm dừng, hoặc tổ chức giảm tần suất, quy mô.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, các chương trình vui chơi, giải trí tập trung đông người phải dừng tổ chức để tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Các hoạt động văn hóa đối ngoại, hoạt động nghệ thuật biểu diễn, triển lãm… gần như “đóng băng”. Thị trường nghệ thuật trong tình trạng ảm đạm. Đội ngũ nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn gần như không thể hoạt động, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.
Thực hiện quy định phòng, chống dịch, Bảo tàng Tỉnh, các khu di tích trong tỉnh phải đóng cửa không phục vụ khách tham quan. Các hoạt động dịch vụ, sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tại các di tích phải tạm dừng. Hệ thống thư viện dừng phục vụ tại chỗ. Hoạt động luân chuyển sách, báo về cơ sở, việc duy trì và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, Sở VHTTDL Đồng Tháp cũng đề phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó,  công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, mang nét đặc trưng, gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương. Đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp các công trình văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu như Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp, nghề thủ công truyền thống; khai quật khảo cổ, nghiên cứu tổng thể, lập hồ sơ khoa học đánh giá giá trị Văn hóa Óc Eo, phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Chú trọng đầu tư, cải tạo, hoàn thiện, khai thác sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa kết hợp triển khai Đề án phát huy giá trị đình làng.
Thủy Bích

Tin liên quan