Ứng dụng

Thái Nguyên: Từng bước thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa một cách có hệ thống và đồng bộ

10:26, 14 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật trong công tác quản lý di sản văn hóa của tỉnh trong năm 2021.

Ảnh minh họa/Nguồn: thainguyentv.vn
Cụ thể, trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động chuyên môn; giải quyết kịp thời đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hoá gắn kết với phát triển du lịch.

Sở đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-20251. Trình thẩm định, phê duyệt 01 báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia; thẩm định 09 hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích cấp tỉnh; hoàn thành 03 hồ sơ trích ngang di tích quốc gia. Thực hiện lập hồ sơ khoa học xếp hạng 02 di tích quốc gia; 09 di tích xếp hạng cấp tỉnh đảm bảo theo quy định. Hoàn thành công tác điền dã kiểm kê, thu thập thông tin trên địa bàn huyện Võ Nhai, huyện Đồng Hỷ.

Đặc biệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại học Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết kế hoạch phối hợp và tổ chức Hội thảo “Giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng - Lịch sử địa phương trong hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thông qua di sản văn hoá” và “Triển lãm công nghệ số thực tế ảo 3D “Di sản văn hoá Thái Nguyên theo dòng lịch sử”. Đây là triển lãm đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo phương pháp ứng dụng công nghệ số trên nền tảng công nghệ hiện đại thực tế ảo 3D lập trình VR tour 360. Từ triển lãm này, mở ra một hướng đi mới cho công tác tuyên truyền, quảng bá, lưu trữ dữ liệu, giúp di sản “trường tồn” trong không gian số, xây dựng cơ sở dữ liệu bảo tồn di sản văn hóa phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ số trong thời đại ngày nay và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên một cách có hệ thống và đồng bộ.

Bên cạnh đó, trong năm, Khu di tích lịch sử và sinh thái ATK - Định Hoá đã thực hiện đảm bảo kế hoạch công tác quản lý các điểm di tích được giao quản lý; hoàn thành khảo sát, sưu tầm, bảo quản xử lý khoa học 16 tài liệu, hiện vật trên địa bàn huyện Định Hóa liên quan đến ATK Thái Nguyên và các tài liệu, hiện vật thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; tu sửa, chỉnh trang các di tích; bảo tồn sinh thái - cảnh quan và môi trường; tuyên truyền quảng bá các di tích gắn với phát triển du lịch; đón tiếp 920 đoàn với 99.668 lượt khách dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan các di tích./.

D.H

Tin liên quan