Tầm nhìn

Lào Cai: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu di sản văn hóa

09:33, 16 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2022 thuộc lĩnh vực vực di sản văn hóa.

Lễ hội đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà đã trở thành điểm nhấn về du lịch trên cao nguyên trắng. Nguồn: Báo Lào Cai

Trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý đối với di sản văn hóa. Thường xuyên kiểm tra hoạt động tại các di tích, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, qua đó nắm bắt tình hình cũng như kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn địa phương có các giải pháp quản lý vừa đảm bảo hoạt động đúng quy định vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Tăng cường công tác quản lý về quy hoạch di tích, các hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích; triển khai công tác khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ di tích (trong năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giao nhiệm vụ quy hoạch và thực hiện xây dựng quy hoạch đối với di tích danh thắng Ruộng bậc thang Sa Pa).

Sở đã đẩy mạnh việc lập, xây dựng hồ sơ di tích, di sản văn hóa để trình các cấp có thẩm quyền xét, công nhận; thực hiện các dự án bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc. Trong năm đã công nhận xếp hạng 03 di tích cấp tỉnh (Đền Mãu Sảng Chải, Đền Làng Lúc, Phế tích thành cổ Lùng Thẩn); công nhận 04 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Nghề làm tranh thờ của người Dao đỏ ở thị xã Sa Pa, Lễ hội đua ngựa Bắc Hà, Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Nùng Dín huyện Mường Khương, Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa huyện Bắc Hà); thực hiện các dự án bảo tồn di sản văn hóa (bảo tồn làng truyền thống thôn Choản Thèn, xã Y Tý, huyện Bát Xát; dự án xây dựng trung tâm bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Tày xã Nghĩa Đô – Bảo Yên; xây dựng mô hình câu lạc bộ hát then dân tộc Tày phục vụ phát triển du lịch và gắn với xây dựng nông thôn tại xã Nghĩa Đô..); nghiên cứu, đề xuất thực hiện các dự án làng văn hóa truyền thống thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Ngành đã chủ động trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, trong đó có quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, điều chỉnh phương thức tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn, thích ứng, phù hợp theo từng thời điểm diễn biễn của dịch. Nhờ những biện pháp quyết liệt, tích cực, chủ động nên trong các dịp nghỉ tết Nguyên Đán và trong các kỳ nghỉ lễ, các sự kiện lễ hội văn hóa, du lịch, sự kiện thể thao, tại các điểm di tích, danh thắng, điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã không xảy ra những vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan dịch bệnh. Ngành đã chỉ đạo tập trung hướng vào các hoạt động “tĩnh” mang tính chất nghiên cứu, không phải tập trung đông người như nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng hồ sơ di tích, di sản văn hóa, …

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong lĩnh vực di sản văn hóa năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; đặc biệt đối với các lĩnh vực quản lý di tích, di sản văn hóa,... Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu di sản văn hóa nhất là các di sản văn hóa thế giới, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di tích, danh thắng. Làm tốt công tác quản lý di sản văn hóa, nhất là quản lý về quy hoạch, hoạt động đối với di tích, danh thắng./.

D.H

Tin liên quan