Tầm nhìn

Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người"

19:17, 13 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người" nhằm tập hợp hệ thống tư liệu nghiên cứu, đánh giá thực trạng, từ đó định hướng, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Nghệ An.

Toàn cảnh hội thảo- Ảnh: Báo Nhân Dân
Hội thảo là diễn đàn giúp tỉnh Nghệ An có cơ hội tham vấn ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý đề xuất ý tưởng để định hướng cho quá trình bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh, trước hết là sự tôn vinh, tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An đối với Bác, đồng thời tạo điều kiện giúp Nghệ An trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử, yêu nước và cách mạng; hướng đến phát triển kinh tế di sản, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững trên cơ sở kế thừa và phát huy giá trị nền tảng di sản văn hóa của tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo- Ảnh: Báo Nhân Dân
Tại Hội thảo, các tham luận, ý kiến đã tập trung làm rõ ba nội dung chính như: Di sản văn hóa Hồ Chí Minh: những giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay; hiện trạng bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tinh thần và các di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Nghệ An; giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội và mục tiêu của cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 37 bản báo cáo, tham luận có chất lượng của các quý vị đại biểu, các nhà nghiên cứu gửi đến Hội thảo.
Được biết, Nghệ An còn lưu giữ 27 di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 25 di tích được xếp hạng. Nghệ An còn có nhiều bức thư, bài viết riêng cho quê hương Nghệ An. Đặc biệt, Khu di tích Kim Liên là một trong năm di tích quốc gia đặc biệt liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh của cả nước.

Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan