Tầm nhìn

Bắc Kạn: Xếp hạng 06 di tích cấp tỉnh

09:19, 05 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Địa điểm Cơ quan Báo Cứu Quốc đóng và làm việc từ cuối năm 1946 đến năm 1947 tại thôn Che Ngù, xã Yên Thượng.Nguồn: chodon.gov.vn
Cụ thể:

Tại Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 3/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Khuổi Dạ - Địa điểm chiếc máy bay EB-66 của Mỹ bị bắn rơi ngày 04/2/1967 tại thôn Thạch Ngõa 2, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 3/12/2021, xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Phja Khao – Địa điểm Nha nghiên cứu kỹ thuật quân giới đóng và làm việc từ tháng 6/1947 đến tháng 6/1948 tại thôn Phja Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định 2334/QĐ-UBND ngày 3/12/2021, xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Che Ngù – Địa điểm Cơ quan Báo Cứu Quốc đóng và làm việc từ cuối năm 1946 đến năm 1947 tại thôn Che Ngù, xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 3/12/2021 xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Bản Vài – Địa điểm đặt trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1947 tại thôn Bản Vài, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định 2336/QĐ-UBND ngày 3/12/2021, xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Núi Cứu Quốc – Địa điểm thành lập Chi bộ Hoa Sơn năm 1946 tại thôn Thủy Điện, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Tại Quyết định 2337/QĐ-UBND ngày 3/12/2021 xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Bãi Cốc Phát – Địa điểm đồng chí Võ Nguyên Giáp tiếp nhận sự đầu hàng của thực dân Pháp ngày 21/3/1945 tại thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phương, Ủy bân nhân dân huyện Chợ Đồn, Ủy ban nhân dân xã Bản Thi, Ủy ban nhân dân xã Yên Thượng, Ủy ban nhân dân xã Khang Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, Ủy ban nhân dân xã Vi Hương, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn, Ủy ban nhân dân xã Cốc Đán trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện quản lý nhà nước đối với các Di tích trên theo đúng quy định của pháp luật.

Việc xếp hạng các di tích trên sẽ góp phần đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân trên địa bàn, thu hút ngày càng đông du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu...Đồng thời tạo tiền đề để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích./.

D.H

Tin liên quan