Tầm nhìn

Sóc Trăng triển khai thực hiện các đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

17:02, 08 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại địa phương, ngành VHTTDL đưa ra giải pháp triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển văn hóa.

Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo được tổ chức ngày càng quy mô. Ảnh:Báo Sóc Trăng
Dịch Covid -19 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động động ngành văn hóa, thể thao và du lịch Sóc Trăng; các hoạt động tạm dừng tổ chức như: các hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hội thi, hội diễn, liên hoan, triển lãm, hoạt động tham quan Bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các hoạt động phục vụ tại Thư viện, xe ô tô thư viện lưu động phục vụ cơ sở, các hoạt động công tác gia đình, phong trào “Tòan dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí... Việc dừng tổ chức các hoạt động ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu tham gia lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí của nhân dân, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện hoạt động và chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của ngành.
Mặc dù trong bối cảnh dịch Covid -19 tại địa phương nhưng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng luôn chủ động tham mưu, triển khai các hoạt động của ngành phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh; bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm quản lý, phát triển các lĩnh vực của ngành. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tham mưu, tổ chức, quản lý, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo được tổ chức ngày càng quy mô. Ảnh:Báo Sóc Trăng
DSVH phi vật thể các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được bảo tồn rất đa dạng, phong phú, gồm tiếng nói, chữ viết; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; nghề truyền thống... Trong niềm vui và tự hào của đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Sóc Trăng nói riêng, nghệ thuật trình diễn dân gian nhạc ngũ âm, nghệ thuật múa rom vong của người Khmer là loại hình văn hóa - nghệ thuật được hình thành và gắn liền với lao động sản xuất của người Khmer từ xa xưa. Những loại hình nghệ thuật này không thể thiếu ở các buổi sinh hoạt văn hóa, lễ hội tại các vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Khmer.
Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại địa phương, ngành VHTTDL đưa ra giải pháp triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển văn hóa như: Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa Rom Vong của người Khmer” tỉnh Sóc Trăng; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian “Nhạc Ngũ Âm của người Khmer” tỉnh Sóc Trăng; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống "Nghề làm bánh Pía" xã Phú Tâm, xã Thuận Hòa, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật Rôbăm của Người Khmer và Lễ hội Nghinh Ông trên địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2021 – 2026. Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" tại tỉnh Sóc Trăng; Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Chương trình Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Phối hợp tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ; đăng cai tổ chức Hội thi sân khấu Cải lương khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Thủy Bích

Tin liên quan