Cộng đồng

Phú Thọ: Chủ trương xã hội hóa công tác tu bổ di tích được triển khai sâu rộng

09:14, 08 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước, hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Đền Lăng Sương, xã Trung nghĩa, huyện Thanh Thủy/Nguồn: Báo Phú Thọ

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các huyện, thành, thị và ngành liên quan đã tích cực tham mưu, đề xuất với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện việc xã hội hóa đối với hoạt động văn hóa, trong đó có lĩnh vực di sản văn hóa.

Cụ thể, theo Báo cáo Đánh giá hiệu lực thi hành đối với Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động Văn hóa và Thể dục Thể thao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, hoạt động xã hội hóa trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh được quan tâm thực hiện trên nhiều phương diện. Hàng năm công tác tôn tạo di tích, tổ chức lễ hội đã huy động nguồn vốn xã hội hóa đạt khoảng 100 tỷ đồng, 100% các lễ hội trong tỉnh thực hiện tốt công tác xã hội hóa.

Nhiều hoạt động được triển khai, huy động nguồn lực và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân thể hiện qua việc khôi phục các hoạt động văn hóa, lễ hội và đầu tư tu bổ, tôn tạo, khôi phục di tích. Những hoạt động này đã đạt được những kết quả quan trọng đối với nhiệm vụ bảo tồn di sản. Nhiều di tích tiêu biểu là không gian văn hóa để bảo tồn, phát huy giá trị di sản phi vật thể được đầu tư quy hoạch, tu bổ, phục hồi đã và đang trở thành những sản phẩm du lịch - văn hóa hoàn chỉnh có tính đặc thù, tạo ra những điểm, tuyến du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đóng góp vào phát triển du lịch và kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo được việc làm nâng cao đời sống của nhân dân địa phương nơi có di tích và lễ hội, như: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đền Mẫu Âu Cơ, đền Lăng Sương, đình Hùng Lô, miếu Lãi Lèn…

Chủ trương xã hội hóa công tác tu bổ di tích được triển khai sâu rộng, thu hút được nhiều nguồn lực xã hội cho hoạt động bảo vệ, tu bổ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh, ở nước ngoài cho việc tu bổ, tôn tạo di tích cũng tăng lên, nhiều di tích, nhất là các di tích xếp hạng cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo từ nguồn kinh phí xã hội hóa; nhiều hoạt động văn hóa truyền thống được phục hồi và tổ chức tại di tích, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2021 có 498 lượt di tích được phê duyệt dự án, báo cáo Kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo và tu sửa với tổng kinh phí: 900 tỷ 622 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước là: 184 tỷ 189 triệu đồng; nguồn vốn xã hội hóa là: 716 tỷ 433 triệu đồng. Về cơ bản, các di tích xuống cấp đều được tu bổ, tôn tạo, đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng công trình, tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc về bảo tồn, không làm sai lệch, biến dạng đặc điểm vốn có và các yếu tố gốc cấu thành di tích; việc sử dụng nguồn vốn đều đảm bảo sử dụng đúng mục đích, nội dung, đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai đều có sự tham gia chặt chẽ của nhân dân và chính quyền địa phương, đồng thời, luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ trong phối hợp, giám sát thực hiện.

Qua việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích nêu trên đã góp phần gìn giữ các giá trị di tích, tạo điều kiện phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với di tích; giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, nhớ về cội nguồn của dân tộc./.

Hằng Đinh

Tin liên quan