Cộng đồng

Tuyên Quang: Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa

08:57, 08 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngoài nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách địa phương và Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, tỉnh Tuyên Quang đã có những biện pháp tích cực trong việc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: tuyenquang.gov.vn

Xác định được tầm quan trọng của công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch (từ 2010 đến nay), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao các văn bản của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch.

Riêng trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, các cộng đồng dân tộc có di sản được tôn vinh đã chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn di sản của địa phương mình. Hầu hết các câu lạc bộ hoạt động độc lập bằng chính nguồn lực và khả năng của mình mà không dựa vào sự hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước. Ngoài ra, một số lễ hội dân gian cũng được chính quyền và nhân dân địa phương chủ động khôi phục và tổ chức hằng năm. Một số nghề thủ công truyền thống như: Nghề thêu may trang phục truyền thống, nghề đan lát sản phẩm gia đình… cũng được đồng bào bảo tồn, phát huy.

Về hoạt động bảo tồn di tích, tỉnh đã huy động được trên 82,6 tỷ đồng cho công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích. Các di tích lịch sử là nơi ở và làm việc của một số cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương được đầu tư tôn tạo, như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,… Đối với các di tích là cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo chủ yếu sử dụng nguồn kinh phí do nhân dân và các tổ chức ủng hộ, tiêu biểu: Đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La, đền Cấm, đình Giếng Tanh, đình Minh Cầm, đền Cảnh Xanh, chùa Trùng Quang…

Việc huy động nhiều nguồn lực để bảo tồn, tôn tạo di tích đã góp phần giáo dục truyền thống, phát triển du lịch lịch sử văn hoá, nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tể du lịch./.

D.H

Tin liên quan