Cộng đồng

Cao Bằng: Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận

16:24, 01 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra trong Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2021.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Cao Bằng

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (06 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ) trên địa bàn toàn tỉnh, qua kiểm kê số lượng di sản văn hóa phi vật thể còn tồn tại trên địa bàn tỉnh hiện có 2.000 di sản.

Thông qua kết quả kiểm kê tiến hành lựa chọn, nghiên cứu lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, đến nay toàn tỉnh có 04 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, di sản "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam" (trong đó có Nghi lễ Then Tày của tỉnh Cao Bằng) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận được chú trọng thông qua việc thực hiện lồng ghép tại các đề tài nghiên cứu khoa học về sưu tầm, nghiên cứu các giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật dân ca, dân nhạc, dân vũ của các dân tộc.

Bên cạnh đó, hoạt động truyền dạy và phát huy di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận cũng được quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức như: Tổ chức các lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ quần chúng thông qua việc tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan… tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia biểu biễn các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống góp phần nâng cao hiệu quả việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, như: Định kỳ tổ chức (2 năm/lần) Hội thi Hát dân ca, trình diễn trang phục dân tộc; Liên hoan hát Then, Đàn tính; Thành lập đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia các cuộc thi liên hoan, hội diễn nghệ thuật khu vực và toàn quốc, phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội trong và ngoài tỉnh, như: Liên hoan hát Then, Đàn tính toàn quốc.

Công tác thành lập, phát triển Hội, phân chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc và Câu lạc bộ bảo tồn dân ca trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chú trọng. Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng nay đã phát triển được 10 chi hội cấp huyện, thành phố với tổng số 2.350 hội viên và hơn 100 phân chi hội xã, phường. Các tổ chức Hội đã tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu và tổ chức truyền dạy làn điệu hát Then cho các thế hệ trẻ nhằm góp phần vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.

D.H

Tin liên quan