TIN TỨC

Tuyên Quang: Thẩm định 06 hồ sơ xếp hạng di tích trong T11/2021

09:57, 02 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật trong lĩnh vực di sản văn hóa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ra trong Báo cáo Công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021.

Ảnh minh họa/Nguồn: vov

Cụ thể, trong tháng 11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thẩm định 06 hồ sơ xếp hạng di tích; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương nâng cấp, tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục tại huyện Chiêm Hóa; thỏa thuận phương án kiến trúc tôn tạo di tích đình Làng Nẵng tại huyện Yên Sơn, các hạng mục phụ trợ di tích đền Thượng, thành phố Tuyên Quang. Phối hợp với các ngành liên quan thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Ngoài ra, đã sưu tầm mới được 20 tài liệu; chỉnh lý, lập 200 phiếu tài liệu, hiện vật nâng tổng 11 tháng năm 2021, sưu tầm mới 450 tài liệu, hiện vật, đạt 107% kế hoạch năm; chỉnh lý, lập 4.800 phiếu tài liệu, hiện vật).

Tháng 12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai thi công hạng mục Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Đề cương trưng bày Bảo tàng Tân Trào; tiếp tục triển khai lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Hoàn thành thi công công trình Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh và hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; Đề án xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý di sản văn hóa tỉnh Tuyên Quang; Triển khai các bước lập Quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng./.

D.H

Tin liên quan