TIN TỨC

Bình Thuận: Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”

16:12, 01 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch số 4576/KH-UBND ngày 29/11 về triển khai thực hiện Chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh”.

Lễ hội Katê, Bình Thuận. (Nguồn: vietnamnet.vn)

Kế hoạch được ban hành với mục đích: Triển  khai,  thực  hiện  hiệu  quả  Quyết  định  số  1230/QĐ-TTg  ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025”; đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa  phương trong quá trình triển khai các nội dung của Chương trình; Bảo tồn và phát huy bền  vững giá trị di sản văn hóa tiêu biểu ở Bình Thuận đang có nguy cơ mai một, xuống cấp, góp phần vào sự phát triển bền vững văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và bản sắc văn hóa của  tỉnh nói riêng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phát triển du lịch.

Theo nội dung kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai, gồm:

Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ. Trong đó tập trung: Xây dựng lộ trình trùng tu, tôn tạo các di tích, ưu tiên các di tích lịch sử cách mạng, di tích xếp hạng quốc gia và các di tích đang bị xuống cấp; Hàng năm tu bổ, tôn tạo ít nhất 03  di tích lịch  sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đang bị xuống cấp; Lập hồ sơ các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ có giá trị tiêu biểu trình Nhà nước xếp hạng; Thực hiện bảo quản (xử lý mối mọt, nấm mốc) các hiện vật, di vật tại các di tích đã được xếp hạng ít nhất 03 di tích/năm; Tổ chức kiểm kê hiện vật, số hóa hồ sơ kiểm kê hiện vật tại các di tích trên địa bàn tỉnh tối thiểu 02 di tích/năm để thực hiện lưu trữ theo đúng quy định hiện hành; Nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng bảo vật quốc gia đối với một số hiện vật có giá trị tại bảo tàng và các di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về di sản văn hóa địa phương cho các đối tượng là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; Lồng ghép giới thiệu các di tích lịch sử -  văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ của Bình Thuận vào các tour du lịch.

Bảo tồn, khôi phục và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc với các nhiệm vụ cụ thể như: Đánh giá, lựa chọn, lập hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu hoặc có nguy cơ mai một cao, cần bảo vệ khẩn cấp  đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;  Tổ chức sưu tầm, ghi chép, tư liệu hóa các di sản văn hóa phi vật thể, nhất là các di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một cao hoặc của các dân tộc thiểu số có dân số dưới 1.000 người; Xây dựng  ít nhất 02 hồ sơ nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú đề nghị xét tặng các danh hiệu vinh dự  Nhà nước cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống; Thường xuyên tổ chức các hoạt động bảo tồn, truyền dạy các kỹ năng, kỹ thuật, nghệ thuật, bí quyết…  về di sản văn hóa truyền thống cho đồng bào, nhất là thế hệ trẻ; Xây dựng mô hình trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm  văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghi lễ Nghinh Ông Sanh ngoài biển trong Lễ hội Cầu ngư Chính mùa tại vạn Thủy Tú. (Nguồn: vietnamtourism.gov.vn)

Trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu về vùng đất, con người Bình Thuận với các nội dung: Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề làm gốm truyền thống của người Chăm, thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình”; Đề án “Bảo tồn và phát huy Lễ hội Cầu ngư ở vạn Thủy  Tú, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết phục vụ phát triển du lịch”;  Đề án “Bảo tồn và phát huy Lễ hội Dinh Thầy Thím ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận”; Đề án “Bảo tồn và phát huy Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận”; Đề án “Thành lập bộ máy, cơ chế quản lý và hoạt động của Ban Quản lý Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong  kháng chiến chống Mỹ ở Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc”;  Đề án “Về các chuẩn mực giá trị văn hóa con người Bình Thuận để phát triển bền vững”; Tổ chức ghi hình, làm phim  nhằm truyên truyền, giới thiệu các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu trên nền tảng công nghệ số như Internet, truyền hình, VR3D, VR3D 360…; Tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu di sản văn hóa tiêu biểu của vùng đất Bình Thuận với các bảo tàng trong nước; Tổ chức sưu tầm hiện vật, cổ vật và các sưu tập mẫu vật về động, thực vật, tài nguyên  khoáng sản  có giá trị lịch sử, văn hóa,  khoa học  và thẩm mỹ, từng bước hoàn thiện  các bộ sưu tập hiện vật của Bảo tàng tỉnh  phục vụ công tác trưng bày. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Xây dựng các chuyên trang, tin bài tuyên truyền, các video quảng bá giới thiệu, thực hiện các chuỗi infographic, megastory,.. bằng hình thức dễ nhớ, gây được ấn tượng với người xem.

Tăng cường đầu tư trang thiết bị và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, cụ thể: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn và quản lý ở lĩnh vực bảo tàng, di tích, di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu (trưng bày, thuyết minh, bảo quản, tu bổ, phục chế, thực hành, trao truyền...); Từng  bước đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ quét mã QR, công nghệ mô phỏng 3D  - thực tế ảo (VR) vào công tác trưng bày, bảo quản hiện vật tại bảo tàng và di tích; Phối hợp thực hiện tư liệu hóa, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa; phát triển các ứng dụng công nghệ số nhằm hỗ trợ nâng cao trải nghiệm của khách tham quan tại di tích, bảo tàng, điểm tham quan, điểm du lịch...

Tin liên quan