Tầm nhìn

Gia Lai: Trên 1,3 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh

16:29, 25 Tháng Mười Một 2021

(DSX) - UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh (phường An Bình, thị xã An Khê) với tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ đồng.

Cụm di tích đình Tân Lai. (Nguồn: Baogialai.com.vn)

Theo Quyết định, miếu Tân Lai được bảo tồn, tôn tạo với các hạng mục: Nhà chánh điện, nhà tiền nhơn, nhà âm linh, bình phong, trụ biểu, nhà ngõ và hàng rào. Đình Tân Lai tôn tạo công trình nhà ngõ và bia di tích.

Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh (phường An Bình, thị xã An Khê) được thực hiện trong 02 năm 2021 – 2022 bằng nguồn vốn ngân sách thị xã.

Việc trùng tu, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh nhằm đáp ứng nhu cầu bảo tồn, gìn giữ, lưu truyền phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khơi dậy lòng tự hào và tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng; đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và khai thác, phát huy tiềm năng du lịch địa phương.

Cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh đã được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh (theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 02/12/2020)./.

Tin liên quan