Ứng dụng

Hội thảo "Di tích chiến khu Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc - Bảo tồn và phát huy giá trị".

16:57, 25 Tháng Mười Một 2021

(DSX)-Ngày 25/11, Sở VHTTDL Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học di tích Chiến khu Ngọc Thanh - Bảo tồn và phát huy giá trị.

Di tích Ngọc Thanh - https://dulichvinhphuc.gov.vn/
Hội thảo đặt ra việc quy hoạch, khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến, các giá trị cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, không gian văn hóa du lịch của Ngọc Thanh. Đồng thời, đánh giá hiện trạng của khu di tích Ngọc Thanh và đề xuất hướng phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay, cũng như trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.
15 ý kiến tham luận được đưa ra tại hội thảo như chuyên đề về lịch sử quân sự Việt Nam liên quan đến Ngọc Thanh là vị trí căn cứ địa tiền tiêu của kháng chiến chống Pháp; lịch sử địa phương liên quan đến thời kỳ tiền khởi nghĩa Trung ương đã chọn Ngọc Thanh là cơ sở cách mạng, nhiều hoạt động của Đảng, nhiều nhân vật lịch sử gắn với giai đoạn này.

Di tích Ngọc Thanh - ảnh: https://dulichvinhphuc.gov.vn/
Các nhà nghiên cứu, khoa học cũng đưa ra nhiều giải pháp, sự cần thiết xây dựng quy hoạch bảo tồn giá trị di tích cách mạng Ngọc Thanh; các biện pháp phát huy tổng thể các giá trị di sản ở Ngọc Thanh từ di tích đến di sản thiên nhiên, di sản văn hóa phi vật thể; việc phát triển hình thức du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái ở Ngọc Thanh. Trong đó, có công tác bảo vệ và phát huy giá trị phong tục tập quán, nghi lễ, nghệ thuật trình diễn, trí thức dân gian của cộng đồng người dân tộc Sán Dìu. Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất về xếp hạng di tích, xây dựng trung tâm trưng bày diễn giải thông tin, lộ trình tham quan; các giải pháp về giáo dục di sản và phát triển du lịch bền vững ở Ngọc Thanh.
Được biết, Chiến khu Ngọc Thanh nằm trọn trong vùng đất xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Ngọc Thanh là ngã ba của con đường kháng chiến bí mật từ Hà Nội lên Việt Bắc qua đèo Nhe, đèo Khế. Nơi đây được Trung ương chọn làm chiến khu I trong Liên khu Việt Bắc, cùng dân tộc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Ngọc Thanh là nơi sinh sống của dân tộc Sán Dìu (chiếm gần 50% cư dân hiện nay) với nhiều phong tục, tập quán, nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian. Nơi đây còn có nhiều địa danh nổi tiếng như hang Dơi, suối Nhảy Nhót, núi Tam Tương, hồ Đại Lải…
Năm 1995, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định công nhận chiến khu Ngọc Thanh là Di tích lịch sử cấp quốc gia với 5 điểm di tích: Kho bạc nhà nước; Trạm Quân y dược; Xưởng Quân khí; Kho Quân lương; đại bản doanh của Chiến khu.

Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan