TIN TỨC

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững

10:11, 18 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Đó là nội dung Hội thảo khoa học do Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VH&TT Hải Phòng tổ chức ngày 17/11/2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: VNP

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong thời gian qua và đề xuất giải pháp; những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của các tỉnh/thành phố, định hướng và giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong bối cảnh hậu COVID-19.

Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến kết quả hoạt động của ngành. Các bảo tàng, di tích đóng cửa không phục vụ khách tham quan theo quy định, nhiều cuộc trưng bày bảo tàng chuyên đề  trong kế hoạch đã bị hoãn, hủy; các hoạt động dịch vụ, lễ hội, sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng tại các di tích phải tạm dừng. Ảnh hưởng của dịch bệnh đã hạn chế sự tiếp cận của bảo tàng, di tích đối với khách tham quan, số lượng khách tham quan giảm sút nghiêm trọng, nhiều bảo tàng, di tích tự chủ  không có nguồn thu, nhiều đơn vị phải cắt giảm nguồn nhân lực, kế hoạch công tác. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, ngành Di sản văn hóa đã cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành đã hoàn thiện, tham mưu lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 đề án: Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Chương trình xây dựng bản đồ số, quản lý, liên kết dữ liệu di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam, giai đoạn 2021-2030; cho phép mở rộng Danh sách hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể đệ trình UNESCO trong thời gian tới.

Đến nay, cả nước có 8 di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, 13 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, 7 di sản tư liệu thế giới,  119 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 215 hiện vật và nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia; 3581 di tích quốc gia, 10755 di tích cấp tỉnh; 396 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; hệ thống bảo tàng Việt Nam với 184 bảo tàng công lập và ngoài công lập, lưu giữ và trưng bày gần 4 triệu tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều sưu tập đặc biệt quý hiếm.

Tại Hội thảo và Tập huấn cũng trao đổi nhiều nội dung như: Tầm nhìn và định hướng bảo vệ, phát huy giá trị di tích, di sản thế giới ở Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững; Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO đề nghị ghi danh di sản tư liệu khu vực và thế giới của Việt Nam; Trao đổi những nội dung dự kiến đưa vào Kế hoạch xây dựng Luật Di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung (Bảo tàng, di tích, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu); Chuyển đổi số và hoạt động trưng bày, truyền thông, giáo dục di sản văn hóa tại bảo tàng; Báo cáo đánh giá việc thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa Việt Nam trên các hệ thống quản lý thông tin từ năm 2005 đến năm 2020; Các yêu cầu mới trong công tác quản lý, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; Một số các báo cáo di sản tiềm năng: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hà Tĩnh…

T.T (t/h)

Tin liên quan