Tầm nhìn

Ninh Thuận: Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị danh thắng Vịnh Vĩnh Hy

09:29, 12 Tháng Mười Một 2021

(DSX) - Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 5159/KH-UBND về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy.

Vẻ đẹp của Vịnh Vĩnh Hy. (Nguồn:dulichchat.com)

Kế hoạch được ban hành với mục đích tăng cường vai trò quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích vào nền nếp. Cùng với đó, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những giá trị di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy; góp phần nâng cao ý thức bảo vệ di tích của người dân và du khách.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở VHTTDL hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảo tồn di tích, danh lam thắng cảnh, khai thác những giá trị của di tích phục vụ cho việc phát triển du lịch; xúc tiến quảng bá hình ảnh và giá trị di tích Vịnh Vĩnh Hy đến du khách, trong và ngoài nước; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng phục vụ khách du lịch cho các hộ kinh doanh dịch vụ liên quan đến du lịch tại khu vực Vịnh Vĩnh Hy.

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND huyện Ninh Hải trực tiếp tổ chức quản lý di tích, chỉ đạo thành lập Ban Quản lý di tích danh thắng quốc gia Vịnh Vĩnh Hy; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp huy động nguồn lực để tổ chức thành lập và duy trì đội bảo vệ môi trường tại khu vực Vịnh Vĩnh Hy. Đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa và đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn du khách thực hiện đúng nội quy, quy chế tại di tích và giữ gìn, bảo vệ di tích, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch; đề xuất, kiến nghị kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức quản lý, khai thác các giá trị của di tích và thực hiện các nhiệm vụ liên quan được giao.

Tin liên quan