Ứng dụng

Phú Thọ: Gắn kết bảo tồn giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch

09:50, 18 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đặt ra trong lĩnh vực di sản văn hóa năm 2022.

Hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể có sức lan tỏa lớn trong đời sống cộng đồng. Nguồn: Báo Phú Thọ

Trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hướng dẫn các huyện, thành, thị tăng cường quản lý, điều hành nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp, dịch bệnh Covid - 19; hướng dẫn các huyện, thành, thị trong tỉnh nơi có di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào ngày 10/3 năm Tân Sửu; hướng dẫn tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia.

Sở đã hoàn thiện 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021 (Lễ hội đền Vân Luông, phường Vân Phú và lễ hội đình Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì), 01 hồ sơ bảo vật quốc gia năm 2021 Bàn thờ Phật chùa Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, 03 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 10 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu quốc gia; 04 bảo vật quốc gia; 323 di tích được Nhà nước xếp hạng, trong đó 01 di tích quốc gia đặc biệt, 73 di tích cấp quốc gia và 249 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng tham mưu UBND tỉnh, trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn kết bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa với phát triển du lịch; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ, năm 2022. Lập 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 03 hồ sơ di tích lịch sử văn hóa; xây dựng phim dữ liệu khoa học có sử dụng kỹ xảo 12 và đồ họa 3D về thời đại Hùng Vương. Phối hợp với tỉnh Hoà Bình xây dựng hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO./.

D.H

Tin liên quan