Cộng đồng

Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

17:42, 17 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc thiểu số nói chung, bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước bước đầu đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận

Các tiết mục văn nghệ tham dự liên hoan văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Tỉnh Bình Phước hiện có 41 thành phần dân tộc, với khoảng 195.000 người, chiếm khoảng 20% dân số toàn tỉnh (2019), đông nhất là đồng bào S’tiêng, còn lại là các dân tộc thiểu số như: Khmer, Tày, Nùng, M’nông, Mường, …. Một số đồng bào dân tộc thiểu số như S’tiêng, Khmer, M’nông sống tập trung thành ấp, sóc, còn các dân tộc khác chủ yếu sống xen kẽ với người Kinh và cộng đồng các dân tộc khác trên khắp các địa phương trong toàn tỉnh. Phần lớn địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, đời sống xã hội còn nhiều khó khăn, hạn chế.
Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc thiểu số nói chung, bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước luôn được các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Đặc biệt, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quản lý thiết thực, phù hợp với yêu cầu công tác bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc nói chung, bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói riêng. Các đợt liên hoan, hội thi, hội diễn cũng được duy trì tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Việc bảo tồn, phát huy các giá trị dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh và các Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, huyện, vừa bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đời sống xã hội, vừa bám sát giá trị truyền thống của đồng bào, chất lượng nghệ thuật được chú trọng và nâng cao. Thông qua một số lễ hội truyền thống của đồng bào đã được cấp tỉnh, huyện hỗ trợ phục dựng nhằm bảo tồn, phát huy những loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào. Các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cộng đồng ở cơ sở được duy trì, ngày càng lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ di sản văn hóa nói chung, dân ca, dân nhạc, dân vũ trong cộng đồng các dân tộ nói riêng.

Các tiết mục văn nghệ tham dự liên hoan văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Nhìn chung, việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc thiểu số nói chung, bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tạo điều kiện để đưa vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số sớm hòa nhập vào sự phát triển chung của tỉnh, tạo điều kiện, thu hẹp khoảng cách, mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số với các địa phương trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
Nhằm triển khai thực hiện công tác bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc thiểu số nói chung, bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành
Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc thiểu số nói chung, bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được tăng cường, triển khai một cách sâu rộng thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động và các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp khác. Nhờ đó, đã cơ bản làm chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân; hệ thống cơ sở vật chất, các thiết chế về văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng; khơi dậy phong trào hướng về cơ sở, góp phần to lớn vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tỉnh chú trọng sử dụng các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào các dân tộc ở địa phương để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc tỉnh. Các Hội thi, Liên hoan, Hội diễn các cấp cũng được quan tâm đầu tư thực hiện mang đậm sắc thái văn hoá các dân tộc với các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ cổ truyền của đồng bào.
Trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo tham gia các hội thi, hội diễn cấp toàn quốc và khu vực từ là 24 đợt với 218 diễn viên, ca sĩ tham gia, tổng số 24 chương trình với 120 tiết mục đạt 31 HCV, 19 giải A, 39 HCB, 22 giải B. Tổng cộng đạt 111 giải tại các liên hoan, hội thi, hội diễn các cấp. Ngoài ra, ngành đã chỉ đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính riêng từ năm 2013 đến nay có gần 900 buổi biểu diễn và ước có khoảng 787.950 lượt người xem, đem lại hiệu ứng tích cực.
Công tác phổ biến, truyền dạy vốn văn nghệ truyền thống nói chung, chú trong các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào tại các địa phương đã được khởi xướng và bước đầu đem lại hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Tỉnh đã mở các lớp học truyền dạy làn điệu Dân ca S’tiêng, đã sưu tầm 12 bài dân ca S’tiêng đã được nhạc sỹ chuyển thể thành bài hát; dạy đánh Cồng chiêng, dân ca dân vũ khác phục vụ nhân dân.
Ngoài công tác sưu tầm, phổ biến, truyền dạy vốn văn nghệ truyền thống tại các địa phương, nhiều Câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ dân gian ở các địa phương trong tỉnh đã được thành lập, đi vào hoạt động. Hàng năm, chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố chú trọng trong trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiện cho các câu lạc bộ, đội, nhóm duy trì hoạt động, giao lưu, đẩy mạnh phong trào nghệ thuật quần chúng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Tại tỉnh Bình Phước, các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số đã có mặt trong hầu hết các phong trào văn nghệ từ nghệ thuật quần chúng đến các hội thi, hội diễn, liên hoan tại cơ sở và những cuộc thi do các cấp tổ chức. Mức hưởng thụ văn hóa văn nghệ của người dân được nâng lên rõ rệt; mức sinh hoạt của các câu lạc bộ, hội, nhóm trên địa bàn tỉnh ngày càng thường xuyên, hiệu quả; sức lan tỏa, thu hút từ phía người thưởng thức chính là quần chúng nhân dân, đã tác động đến phong trào trên địa bàn tỉnh một cách tích cực.

Thủy Bích

Tin liên quan