Tầm nhìn

Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong năm 2022

10:06, 16 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2022 lĩnh vực di sản văn hóa.

Một góc chùa Vĩnh Nghiêm/Nguồn: Báo Bắc Giang

Trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng. Thẩm định 54 hồ sơ tu bổ di tích năm 2021 (trong đó có 39 di tích được tỉnh hỗ trợ kinh phí tu bổ năm 2021); lập hồ sơ khoa học 08 di tích đề nghị xếp hạng cấp tỉnh và 01 di tích đề nghị xếp hạng cấp quốc gia năm 2021.

Chỉ đạo địa phương (TP. Bắc Giang, Hiệp Hòa) tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Tiến sĩ Đào Toàn Bân, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. Phối hợp với Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tham mưu UBND 03 tỉnh lập đề cương nhiệm vụ, dự toán, kế hoạch xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương), trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Chỉ đạo lập, hoàn thiện hồ sơ khoa học Lễ hội Vật cầu nước làng Vân, huyện Việt Yên và Lễ hội Tiên Lục, huyện Lạng Giang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngoài ra, Sở đã lập hồ sơ bảo tồn làng Quan họ cổ Thổ Hà bên bờ Bắc sông Cầu huyện Việt Yên, hồ sơ Cụm di tích Tiên Lục, huyện Lạng Giang. Hoàn thành chương trình khai quật khảo cổ học tại địa điểm chùa Bình Long, huyện Lục Nam. Thực hiện sưu tầm được trên 120 hiện vật, bộ hiện vật. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh và thẩm định tu bổ, tôn tạo 47 di tích trong năm 2021.

Trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu xuân gắn với Lễ đón Bằng xếp hạng di tích năm 2022; Tham mưu tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2022; Tập trung xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030”; Quan tâm tổ chức khảo sát và lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, quốc gia và khai quật khảo cổ học;Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ tu bổ di tích năm 2021 (Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh); tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh./.

D.H

Tin liên quan