Cộng đồng

Lai Châu: Thực hiện sưu tầm 41 hiện vật dân tộc trong năm 2021

10:18, 13 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Năm 2021, công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Lai Châu đã đạt được một số kết quả tích cực.

Thành viên, đại biểu hội đồng Khoa học kiểm tra, đánh giá hiện vật/Nguồn: Sở VHTTDL Lai Châu

Cụ thể, theo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong năm 2021, ngành đã thực hiện sưu tầm 41 hiện vật dân tộc nâng tổng số hiện vật có tại kho cơ sở lên 31.261 hiện vật (vượt mức kế hoạch được giao).

Thực hiện kêu gọi, vận động các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin, hiến tặng hiện vật, tài liệu, tư liệu, ấn phẩm, phục vụ công tác chuyên môn tại Bảo tàng tỉnh Lai Châu. Đến thời điểm hiện tại, đã tiếp nhận 75 hiện vật, tài liệu (39 tài liệu, sách báo; 36 hiện vật), đang trong quá trình thẩm định, công nhận đưa vào danh mục hiện vật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo quản thường xuyên hiện vật tại kho cơ sở; cập nhật thông tin, dữ liệu hiện vật vào phần mềm Quản lý di sản.

Tổ chức 06 cuộc trưng bày ảnh chuyên đề chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Lai Châu và tuyên truyền sau bầu cử tại các huyện Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè thu hút 7.900 lượt khách tham quan; tiếp đón, thuyết minh và hướng dẫn 13.750 lượt khách tham quan tại phòng Trưng bày Bảo tàng tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức trưng bày ảnh, hiện vật tại các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lập 02 hồ sơ di tích trình Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh năm 2021, nâng tổng số di tích được xếp hạng trên địa bàn toàn tỉnh là 30 di tích, trong đó: 05 di tích cấp quốc gia; 25 di tích cấp tỉnh; hoàn thiện hồ sơ khoa học di sản “Xa Nhà Ca” dân tộc Hà Nhì, huyện Mường Tè đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

D.H

Tin liên quan