Tầm nhìn

Điện Biên: Dự ước đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 29 di tích được xếp hạng

16:40, 05 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Đây là số liệu được đưa ra trong Báo cáo Dự ước tình hình thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN

Theo đó, trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, tỉnh có 12 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021. Sở đã trình UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét Quyết định đưa 02 di sản văn hóa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dự kiến hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ Dù su của họ Vàng, dân tộc Mông, ngành Mông trắng, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và Nghề làm trang phục truyền thống của người Hà Nhì, tỉnh Điện Biên đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba năm 2021.

Hướng dẫn UBND các huyện tổ chức buổi lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Khu di tích lịch sử Vừ Pa Chay, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông; hang động Hắt Chuông, xã Pa Ham, huyện Mường Chả, tỉnh Điện Biên; đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích và cung cấp thông tin, diện tích đất rừng nằm trong khu vực khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh, quốc gia. Có 94,7% các dân tộc được kiểm kê, đánh giá về di sản văn hóa và 57,8% các dân tộc có các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đại diện được bảo tồn, phát huy; có 03 loại hình văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số được bảo tồn.

Dự ước đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 29 di tích được xếp hạng (trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt; 14 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp tỉnh); thực hiện sưu tầm được 233 hiện vật vật gốc, đạt 129,4% kế hoạch nâng tổng số hiện vật có trong hai bảo tàng là 10.031 hiện vật, đạt 100,9% kế hoạch.

Trong năm 2022, tỉnh tiếp tục chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030; đặt chỉ tiêu có 14 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, bảo tồn 03 loại hình di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, có 31 di tích được xếp hạng./.

D.H

Tin liên quan