Tầm nhìn

Lào Cai: Nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

15:05, 11 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Trong năm 2021, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lễ hội đền Thượng/Nguồn: laocaitv.vn

Cụ thể, trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất quán phương châm chỉ đạo trong công tác quản lý di sản văn hóa là: bảo tồn gắn với phát triển. Các di sản văn hóa được bảo tồn trong cộng đồng và trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sở tăng cường công tác hướng dẫn các địa phương quy trình thực hiện hoạt động tu bổ di tích, quy hoạch di tích theo quy định pháp luật hiện hành.

Công tác kiểm tra các hoạt động di tích được tăng cường gắn với việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống Covid-19. Trong 9 tháng đầu năm, đã lập hồ sơ di tích và xếp hạng được 03 di tích cấp tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án khoanh vùng, cắm mốc giới bảo vệ di tích; dự án bảo tồn làng truyền thống gắn với phát triển du lịch (làng truyền thống người Hà Nhì tại thôn Choản Thèn, xã Y Tý, huyện Bát Xát). Bên cạnh các nội dung bảo tồn, tại điểm du lịch thôn Choản Thẻn, Sở đã tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong thôn cải tạo cảnh quan, cách thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện các hoạt động đón khách du lịch…Tính đến hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 52 di tích, trong đó có 31 di tích cấp tỉnh, 21 di tích cấp quốc gia. Công tác xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục được triển khai, đã có thêm 04 di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sở đã hướng dẫn các địa phương tổ chức công bố di sản, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và tổ chức khai thác di sản để phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Trong năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; đặc biệt đối với các lĩnh vực di sản văn hóa, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa không lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch tổng thể bảo tồn phát huy giá trị di tích danh thắng Ruộng bậc thang Sa Pa; Dự án bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Lựa chọn di sản tiêu biểu lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Sưu tầm, bảo tồn văn hóa phi vật thể của một số dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một cao, ưu tiên các di sản văn hóa phi vật thể thế giới, di tích cấp quốc gia đặc biệt tiêu biểu; Tiếp tục thực hiện cắm mốc giới các khu bảo vệ di tích, tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích trên địa bàn. Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào các danh sách của UNESCO giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời triển khai thực hiện “Bảo tồn làng văn hóa truyền thống người Tày ở Nghĩa Đô – huyện Bảo Yên”./.

D.H

Tin liên quan