Tầm nhìn

Bắc Ninh tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO về di sản văn hóa

17:07, 10 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở VHTTDL Bắc Ninh đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát triển bền vững các di sản văn hóa

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc như “Tứ hải giao tình” sẽ xuất hiện trong ngân hàng dữ liệu về di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Ảnh minh họa - Nguồn: Việt Nam hội nhập
Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 13 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh sách của UNESCO, được phân bố ở 61 tỉnh thành trên cả nước. Riêng đối với tỉnh Bắc Ninh vinh dự được nắm giữ 04 di sản, gồm: Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Hát Ca trù của người Việt; Nghi lễ và trò chơi Kéo co; Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Các di sản văn hóa trên được bảo vệ theo Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Thời gian qua, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào các danh sách của UNESCO cơ bản đã tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về di sản văn hóa, Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và cam kết của Việt Nam đối với UNESCO đã đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và triển khai nhiều đề tài, đề án, dự án... ở các giai đoạn khác nhau, giúp cho di sản được bảo vệ, thực hành tốt hơn và có những đóng góp vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, một số di sản vẫn đang đứng trước nguy cơ bị mai một, vẫn còn tình trạng thực hành sai lệch di sản; một số địa phương chưa thực sự quan tâm, chưa có những phương án, biện pháp bảo vệ di sản.Các chương trình nghệ thuật đặc sắc như “Tứ hải giao tình” sẽ xuất hiện trong ngân hàng dữ liệu về di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh - Ảnh minh họa - Nguồn: vietnamhoinhap.vn

Nhằm tăng cường thực thi có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia mà Chính phủ đã cam kết với UNESCO, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở về các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa những di sản văn hóa; - Quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho cộng đồng thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản; tăng cường các hình thức giáo dục di sản văn hóa phù hợp trong và ngoài trường học;

Kịp thời tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; - Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản văn hóa trên hệ thống thông tin đại chúng;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước để di sản văn hóa được thực hành đúng nội dung, không gian văn hóa của di sản, đồng thời ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng làm sai lệch bản chất của di sản, gây tác động tiêu cực tới đời sống cộng đồng, xã hội; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hiện tượng lợi dụng danh hiệu của di sản, lợi dụng niềm tin của nhân dân để trục lợi, làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của người dân. Đặc biệt làm ảnh hưởng đến sự đa dạng văn hóa và sự đối thoại văn hóa giữa các cộng đồng dân cư người Việt;

Riêng đối với di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ di sản và nội dung văn bản số 618/BVHTTDL-DSVH ngày 12/02/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động Hầu đồng trong thực hành di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

Đồng thời , Sở VHTTDL Bắc Ninh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố (đặc biệt các địa phương đang nắm giữ các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận) chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án... bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa trên địa bàn, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về di sản văn hóa, Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và cam kết của Việt Nam đối với UNESCO.

Thủy Bích

Tin liên quan