Ứng dụng

Tây Ninh làm tốt công tác bảo tồn, phát triển các giá trị di sản văn hoá

16:43, 09 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Mới đây, Sở VHTTDL Tây Ninh đã có báo cáo kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, công tác quản lý phát huy giá trị di sản được quan tâm.

Theo đó, công tác quản lý phát huy giá trị di sản được quan tâm. Đổi mới hình thức, đa dạng các hoạt động tuyên truyền qua không gian mạng, đảm bảo các hoạt động được triển khai thực hiện kịp thời, an toàn, hiệu quả; phù hợp với các biện pháp phòng chống dịch covid-19.Tòa thánh Tây Ninh - Ảnh minh họa - Nguồn: vanhoavietnam.net

Trong năm 2021, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định xếp hạng di tích đình Phước Lưu; xếp hạng di tích Địa điểm lưu niệm Trường nội trú Hoàng Lê Kha ; Quyết định phê duyệt Kế hoạch Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, khai thác phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Đồng thời, Sở cũng tham mưu trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định các hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích và triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh sau khi có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Dự án bảo quản tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu; Giảng đường Diệu Nghĩa thuộc di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; Căn cứ Xứ ủy Nam Bộ (X40-Đồng Rùm), huyện Tân Châu; Đình Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh. Thẩm định các dự án tu bổ, tôn tạo và sửa chữa cấp thiết Di tích Thiên Hậu Miếu; chùa Phước Lâm; Đình Long Thành; Đình Trường Đông; ngôi mộ Cụ Trần Văn Thiện.

Bên cạnh đó, Sở triển khai thực hiện Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ từ năm 2016 đến nay.

Thủy Bích

Tin liên quan