Tầm nhìn

Đồng Nai bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa

16:49, 08 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Sau khi Luật Di sản văn hoá có hiệu lực, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương.


Sự ra đời của hệ thống văn bản triển khai thực hiện các nội dung của luật khẳng định sự cố gắng của các ban ngành của tỉnh nói chung và ngành văn hoá nói riêng trong việc xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tạo điều kiện cho việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc.

Trong những năm qua, công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai luôn được các cấp chính quyền, các ban và đóng góp công sức nên đã đạt được những kết quả khả quan. Đến tháng 8 - 2021, tỉnh Đồng Nai đã có 62 di tích được xếp hạng (02 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 29 cấp quốc gia và 31 di tích cấp tỉnh). Các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phong phú đa dạng về loại hình: Di tích khảo cổ, di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh. Di tích được xếp hạng trải đều trên địa bàn các huyện, thành phố: Thành phố Biên Hòa (27 di tích), thành phố Long Khánh (05 di tích), các huyện: Tân Phú (03 di tích), Định Quán (02 di tích), Long Thành (03 di tích), Vĩnh Cửu (07 di tích), Nhơn Trạch (06 di tích), Xuân Lộc (03 di tích), Trảng Bom (02 di tích), Cẩm Mỹ (01 di tích), Thống Nhất (03 di tích)Ảnh minh họa - Nguồn: báo Đồng Nai
Được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đạt được một số kết quả: Các di tích, danh thắng đã xếp hạng được bảo quản, trùng tu, tôn tạo, phục hồi chống xuống cấp theo đúng các quy định của nhà nước. Kinh phí trùng tu, tôn tạo và phục hồi (mỗi di tích từ vài trăm triệu đồng đến vài chục tỷ đồng). Nhà nước tập trung đầu tư trùng tu, nâng cấp các di tích trọng điểm như: Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Mộ Cự thạch Hàng Gòn, Thành Biên Hòa, Nhà lao Tân Hiệp. Ngoài ra, một số di tích được trùng tu, sửa chữa bằng nguồn xã hội hóa như: Chùa Ông, mộ Nguyễn Đức Ứng và 27 nghĩa binh chống Pháp, chùa Đại Giác, Miếu Tổ sư, chùa Bửu Hưng… Công tác trùng tu, tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích bảo đảm, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan góp phần kết nối du lịch, thúc đẩy kinh tế phát triển - xã hội ở địa phương.

Công tác bảo vệ di vật, cổ vật ở các di tích được chú trọng, thông qua nhiều hình thức. Tỉnh đã tổ chức nhiều đợt kiểm kê hiện vật ở di tích nhằm từng bước quản lý, số hóa hiện vật, trong đó ưu tiên các di tích đã xếp hạng, di tích có nhiều giá trị lịch sử, văn hóa… Công tác xử lý mối mọt, nấm mốc nhằm bảo quản tốt cho các di tích được xếp hạng được triển khai hàng năm tại các di tích: 5 Đình Phú Mỹ, chùa Bửu Hưng (2010), Nhà Xanh, chùa Bửu Phong, đình Tân Lân, đền thờ Đoàn Văn Cự, đền thờ Nguyễn Tri Phương (2011), đình Phước Thiền, nhà cổ Trần Ngọc Du (2012), đình Xuân Lộc chùa Xuân Hòa, đình Long Chiến, đình Phú Trạch (2013), đình Phước Lộc, đền thờ Trần Hưng Đạo, đình Tân Lân (2014), đền thờ Nguyễn Tri Phương, đình Cẩm Vinh, đình Dầu Giây (2015), Tòa Hành chánh Long Khánh, chùa Bửu Hưng, đình Hưng Lộc (2016), chùa Long Thiền, chùa Đại Giác, đình Phú Mỹ (2017)…. Công tác kiểm kê hiện vật: Để quản lý chặt chẽ các di vật tại di tích góp phần định hướng công tác bảo quản hàng năm. Từ năm 2010 đến nay, Bảo tàng Đồng Nai đã tiến hành kiểm kê tại các di tích tiêu biểu như: Nhà Hội Bình Trước (2010), các Đình: Phước Lộc (2011), Phú Mỹ (2011), Phước Thiền (2012), An Hòa (2012), Hưng Lộc (2013), Long Chiến (2014), Cẩm Vinh (2015), Dầu Giây (2016), Phú Trạch, Miếu Tổ sư (2017). Năm 2021, tỉnh đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đề nghị công nhận 02 bảo vật quốc gia (nhóm qua đồng Long Giao và tượng thần Vishnu Bình Hòa).

Trong những năm qua tỉnh Đồng Nai đã chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản bằng nhiều biện pháp như: Tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các hội thi, triển lãm chuyên đề về di sản; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động giáo dục di sản, về nguồn cho thế hệ trẻ, xây dựng các tour, tuyến du lịch gắn với di sản. Hiện nay tỉnh đã tổ chức biên soạn, phát hành trên 30 đầu sách giới thiệu các di tích trên địa bàn tỉnh, làng nghề truyền thống… góp phần tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản đến đông đảo nhân dân.

Thủy Bích

Tin liên quan