Tầm nhìn

Lạng Sơn: Bảo tồn phát huy giá trị của di sản gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

10:08, 08 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo tình hình đầu tư cho văn hóa, thể thao phục vụ triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh minh họa/Nguồn: vov.vn

Theo đó, trong công tác bảo tồn phát huy giá trị của di sản, tỉnh Lạng Sơn luôn xác định đây là vấn đề cốt lõi, gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lạng Sơn là tỉnh có nhiều loại hình di tích, danh lam thắng cảnh, địa hình tự nhiên đa dạng, phong phú, được xác định là một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Việc bảo tồn, phát huy một cách hệ thống các điểm di tích trên địa bàn tỉnh gắn kết hài hòa với việc phát triển du lịch luôn là sự kết hợp bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp một phần không nhỏ trong đời sống xã hội và nền kinh tế của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU công tác huy động các nguồn lực để trùng tu, đầu tư tôn tạo di tích được quan tâm, đẩy mạnh; công tác quy hoạch, khoanh vùng, lập hồ sơ khoa học, cắm mốc cũng được địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Nhiều điểm, khu di tích đã được lập Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch như: Khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh - Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc, Khu du lịch Mẫu Sơn, Đền Bắc Lệ…

Theo số liệu điều tra khảo sát, trong tổng số 421 di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 181 công trình di tích kiến trúc nghệ thuật và di tích lịch sử văn hóa có công trình kiến trúc.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, bằng nguồn vốn ch­ương trình mục tiêu phát triển văn hóa, ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí trên 133.292,14 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí Nhà nước đã tập trung ưu tiên đầu tư vào một số điểm di tích tiêu biểu của tỉnh như: Khu di tích Chi Lăng, Khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn, Khu di tích Nhị - Tam Thanh, Núi Tô Thị, Thành Nhà Mạc, Khu di tích Đường số 4... từng bước hình thành một số vùng, không gian văn hóa tiêu biểu của tỉnh nói chung, thương hiệu riêng có của một số huyện, thành phố để hình thành các sản phẩm văn hóa - du lịch thu hút du khách đến với Lạng Sơn.

Ngoài ra, việc huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng, tu bổ và sửa chữa các di tích hiện đã đạt được những kết quả bước đầu. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh như: thành phố Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc… được đánh giá tốt trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích từ huy động xã hội hóa.

Từ năm 2017 đến nay, nhiều di tích tại các huyện, thành phố được tôn tạo với số tiền rất lớn từ xã hội hóa. Nổi bật nhất trong số các địa phương trên là Thành phố Lạng Sơn. Từ năm 2016 đến nay thành phố Lạng Sơn đã và đang  trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp được trên 10 di tích từ nguồn xã hội hóa với số tiền gần 10 tỷ đồng; các huyện Hữu Lũng trên 08 tỷ; huyện Cao Lộc trên 07 tỷ đồng, huyện Chi Lăng trên 01 tỷ đồng… Sự đóng góp của Nhân dân và các tổ chức xã hội không những phát huy hiệu quả trong việc bảo tồn hệ thống di tích trên toàn tỉnh, làm cho bộ mặt nhiều di tích thay đổi, góp phần đưa di tích trở thành điểm du lịch hấp dẫn, nổi tiếng, thu hút đông khách du lịch đến với địa phương mà còn tác động trở lại xã hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, điển hình như: đền Kỳ Cùng, đền Bắc Lệ, đền Mẫu Đồng Đăng, chùa Thành, chùa Tân Thanh…và một số điểm di tích khác./.

D.H

Tin liên quan