Tầm nhìn

Tu bổ Đại đình di tích đình Quỳnh Hoàng

11:06, 25 Tháng Mười 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3910/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hải Phòng về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quỳnh Hoàng thuộc xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Quỳnh Hoàng, gồm các nội dung: Tu bổ Đại đình (Tiền bái và Hậu cung); tôn tạo Nghi môn; cải tạo hạ tầng kỹ thuật: Hàng rào, điện, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy, chống mối công trình.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý một số nội dung như sau:

Đối với Tiền bái: Không làm rồng thành bậc; đối với Hậu cung: Cửa Hậu cung thiết kế kiểu thượng song hạ bản theo hiện trạng, thay thế cho cửa bức bàn theo đề xuất tại Hồ sơ. Tận dụng tối đa các cấu kiện gỗ cổ và cũ, giữ nguyên đối với các cấu kiện còn tốt; gia cố tu bổ đối với cấu kiện hư hỏng một phần, chỉ thay thế khi cấu kiện đã hư hỏng hoàn toàn.

Bên cạnh đó bổ sung biện pháp chắp - vá - nối các cấu kiện gỗ cần tu bổ; bản vẽ thiết kế hàng rào cần đảm bảo đủ điều kiện thi công; phương án bảo vệ, bảo quản hiện vật, đồ thờ, nội thất công trình. Đồng thời thành lập Hội đồng đánh giá di tích để phân loại, đánh giá cấu kiện theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

T.T

Tin liên quan