Tầm nhìn

Lào Cai: Xếp hạng Đồn Bắc Hà là di tích lịch sử cấp tỉnh

08:56, 23 Tháng Mười 2021

(DSX)- Ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3753/QĐ-UBND về việc xếp hạng Đồn Bắc Hà (tổ dân phố Bắc Hà 2, Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Di tích Đồn Bắc Hà. Nguồn: Báo Lào Cai

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà xây dựng phương án bảo vệ, quản lý, tu bổ và sử dụng di tích Đồn Bắc Hà theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2021.

Việc công nhận Đồn Bắc Hà là Di tích lịch sử cấp tỉnh rất có ý nghĩa, góp phần thu hút đông đảo du khách tới tham quan, tìm hiểu, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.

D.H

 

 

Tin liên quan