Tầm nhìn

Điện Biên: Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, các di tích lịch sử, văn hóa

08:48, 21 Tháng Mười 2021

(DSX)- Đây là một trong những nội dung cụ thể nằm trong giải pháp Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Điện Biên Phủ

Cụ thể, tỉnh sẽ thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu cấp Quốc gia, cấp tỉnh trở thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng vừa phục vụ giáo dục truyền thống, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó chú trọng di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; di sản đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thực hành di sản Then của người Tày – Nùng – Thái.

Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, phục dựng các lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trình cấp có thẩm quyền xếp hạng theo quy định; nghiên cứu, phối hợp lựa chọn lập hồ sơ khoa học một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, đặc sắc của các dân tộc tham gia bộ hồ sơ đề cử Quốc gia trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tích cực và chủ động tham gia các sự kiện văn hóa đối ngoại, xúc tiến thương mại, hội trợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo…của quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh Điện Biên ra nước ngoài tại các sự kiện như: Ngày/Tuần Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, Lễ hội Văn hóa – Du lịch Việt Nam, các hoạt động nghệ thuật, điện ảnh, di sản,…

D.H

Tin liên quan