TIN TỨC

Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

16:22, 18 Tháng Mười 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 11/2021.

Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên/Nguồn: Báo Bắc Giang

Tháng 10/2021, trong lĩnh vực quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai lập hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia năm 2021; Báo cáo xin chủ trương Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Địa điểm địa đạo làng chiến đấu Long Trì, huyện Yên Dũng; Đề nghị UBND thành phố phối hợp tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, hiện vật có liên quan đến sự kiện Bác Hồ về thăm trường Trung học Hoàng Hoa Thám năm 1946 (nay là Trường THPT Ngô Sĩ Liên).

Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo phân công trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong công tác quản lý tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh; Thực hiện rà soát, đề xuất UBND tỉnh về danh mục di tích phân kỳ đầu tư tu bổ năm 2022; Tiếp tục đôn đốc, thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn các huyện, thành phố.

Nhiệm vụ trong tâm được đặt ra trong tháng 11/2021 là: Triển khai thực hiện tốt công tác Bảo tồn, phát huy giá trị các địa điểm di tích những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Bắc Giang; kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Lục Ngạn; Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc tiến độ và hướng dẫn các địa phương có di tích được hỗ trợ kinh phí tu bổ năm 2021 hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, giải ngân vốn theo quy định; kiểm tra các di tích đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo năm 2022.

Cùng với đó, Sở sẽ tiếp tục triển khai xây dựng phần mềm Quản lý di sản văn hóa tỉnh; Hoàn thành việc lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, quốc gia; tổ chức họp Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh và họp Hội đồng thẩm định mua hiện vật năm 2021; Tăng cường kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích.

D.H

Tin liên quan