Tầm nhìn

Lai Châu: Tiếp tục rà soát, lập danh mục cụ thể hồ sơ các di tích trên địa bàn tỉnh

10:18, 14 Tháng Mười 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 11 lĩnh vực di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: thegioidisan.vn

Trong tháng 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện bảo quản thường xuyên hiện vật; chỉnh lý hồ sơ, bổ sung thông tin hiện vật dân tộc sưu tầm từ năm 2015 đến nay (tên gọi hiện vật, tiếng địa phương, nội dung mục đích sử dụng…); cập nhật, chỉnh sửa nội dung thông tin hiện vật sưu tầm từ năm 2006 - 2012 lên phần mềm Quản lý hiện vật. Xây dựng kế hoạch trưng bày tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ III; Tuần Du lịch - Văn hóa tại tỉnh Lai Châu.

Ngoài ra, Sở đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu hiện vật dân tộc sưu tầm năm 2021; tiếp tục vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng, tổ chức tiếp nhận hiện vật hiến tặng. Hoàn thiện 02 hồ sơ di tích và hợp tư liệu, khảo sát, đánh giá hiện trạng tại cơ sở di sản “ Xa Nhà Ca” dân tộc Hà Nhì, huyện Mường Tè đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể.

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong tháng 10 là tăng cường công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh; rà soát, lập danh mục cụ thể hồ sơ các di tích trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, cập nhật danh mục hồ sơ di sản theo quy định; tham mưu các hồ sơ trình xếp hạng di tích năm 2021; tiếp tục thực hiện công tác sưu tầm, trưng bày tài liệu, hiện vật dân tộc...

Tiếp tục cập nhật thông tin hiện vật vào phần mềm Quản lý hiện vật; bàn giao và bảo quản bước đầu hiện vật sưu tầm năm 2021. Phục vụ thường xuyên khách tham quan tại Phòng trưng bày Bảo tàng. Thực hiện công tác trưng bày ảnh chuyên đề tại huyện Mường Tè. Bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ di tích trình UBND tỉnh Lai Châu ra Quyết định xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh năm 2021. Tham mưu UBND tỉnh hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

D.H

Tin liên quan