Tầm nhìn

Bình Định: Đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện quy hoạch, bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa

16:51, 06 Tháng Mười 2021

(DSX) - UBND tỉnh Bình Định vừa có Công văn số 6200/UBND-VX ngày 04/10 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện quy hoạch, bảo tồn và phát huy bền vững giá trị Di sản văn hóa (DSVH) cấp quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia có giá trị tiêu biểu giai đoạn 2021 – 2025.

Kiến trúc tháp Dương Long. (Nguồn: baotangbinhdinh.com.vn)

Công văn nêu rõ, trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có 133 di tích được xếp hạng (02 di tích quốc gia đặc biệt, 34 di tích quốc gia, 97 di tích cấp tỉnh) trong tổng số 231 di tích đã thống kê, bao gồm nhiều loại hình: lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ, danh lam thắng cảnh. Hầu hết là di tích ngoài trời, trải qua thời gian, cùng với nhiều biến động lịch sử, thiên tai nên nhiều di tích đã xuống cấp.

Trong những năm gần đây, bằng nhiều nguồn kinh phí (như nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh, chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa, các nguồn vốn khác của Trung ương hỗ trợ và nguồn huy động từ xã hội hóa), nhiều công trình di tích lịch sử, văn hóa được trùng tu, nâng cấp và hoàn thành, có ý nghĩa trong việc tôn vinh và phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng; đồng thời, gắn kết với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, cung cấp thông tin, phổ biến tri thức về lịch sử, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền, nhân dân Bình Định và của cả nước.

Để các công trình, cũng như các hoạt động tại di tích luôn được phát huy bền vững giá trị và gắn với công tác quảng bá, xúc tiến hoạt động du lịch phát triển theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bình Định đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư vào các công trình cơ sở hạ tầng du lịch, tôn tạo các di tích, lịch sử có trọng điểm nhằm khai thông và phát huy giá trị tiềm năng di sản văn hóa, du lịch các điểm đến, tạo điều kiện cơ sở cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu và đầu tư du lịch. Nhờ vậy, lượng khách và doanh thu du lịch trong những năm qua có mức tăng trưởng khá.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, bảo tồn các di sản gắn với Chương trình hành động, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn vừa qua còn những khó khăn, hạn chế. Mặc dù, hệ thống di sản văn hóa, lịch sử và tài nguyên thắng cảnh du lịch của tỉnh phong phú và đa dạng, nhưng đầu tư khai thác, phát triển chưa tương xứng với ý nghĩa lịch sử và tiềm năng. Một trong những khó khăn, hạn chế nêu trên là do hệ thống các công trình di sản văn hóa và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đi cùng xuống cấp, thiếu nguồn vốn để đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản.

Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, các công trình có giá trị tiêu biểu quốc gia, có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng; đồng thời phù hợp với yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai Chương trình hành động phát triển du lịch và các dự án đầu tư phát triển du lịch của tỉnh trên cơ sở quản lý, khai thác hợp lý các nguồn lực du lịch một cách hiệu quả và bền vững lâu dài, phù hợp với chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và các quy hoạch phát triển du lịch quốc gia, vùng đã được duyệt, định hướng tốt cho hoạt động du lịch trong những năm tiếp theo; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng với các sở, ngành liên quan của tỉnh rà soát các danh mục di tích văn hóa, lịch sử đã được xếp hạng (quốc gia, quốc gia đặc biệt) và công trình văn hóa tiêu biểu trọng điểm, để đưa vào đầu tư theo Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 và nguồn kinh phí của Trung ương hỗ trợ.

Theo nội dung công văn, danh mục đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện quy hoạch, bảo tồn và phát huy bền vững giá DSVH cấp quốc gia đặc biệt và cấp quốc gia có giá trị tiêu biểu giai đoạn 2021 – 2025 cụ thể như sau:

Danh sách Đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt: Quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảnh quan; tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Chăm Dương Long, huyện Tây Sơn.

Di tích lịch sử cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ đã xếp hạng cấp quốc gia: Tu bổ, phục dựng, tái hiện không gian cảnh quan, trưng bày tại Di tích lịch sử Nhà tù số 09 - Đào Duy Từ, thành phố Quy Nhơn; Đầu tư xây dựng Khu di tích quốc gia về vụ thảm sát Gò Dài, huyện Tây Sơn.

Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia đang bị xuống cấp: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cụm tháp Bánh Ít, huyện Tuy Phước; Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Thủ Thiên, huyện Tây Sơn; Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tháp Phú Lốc, thị xã An Nhơn; Quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảnh quan, tu bổ và tôn tạo Khu di tích mộ danh nhân nghệ thuật tuồng Đào Tấn, huyện Tuy Phước; Quy hoạch, đầu tư xây dựng, tu bổ và tôn tạo Khu di tích Thành Hoàng Đế, thị xã An Nhơn (giai đoạn 2 - xây dựng khu Đền thờ Thái Đức Nguyễn Nhạc).

Lĩnh vực Văn hóa - trưng bày Bảo tàng: Trưng bày nội thất, hiện vật Bảo tàng tỉnh Bình Định (tỉnh có chủ trương tư xây dựng mới Bảo tàng Bình Định tại Khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phía sau tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành).

Lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được xếp hạng quốc gia: Quy hoạch, đầu tư xây dựng Trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định, Thành phố Quy Nhơn./.

Anh Vũ

Tin liên quan