Ứng dụng

Triển khai áp dụng các phần mềm Hệ thống thông tin cho Ban quản lý di tích trên toàn quốc

14:41, 08 Tháng Mười 2021

(DSX)- Ngày 7/10, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2579/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Quyết định này thay thế Quyết định số 1655/QĐ-BVHTTDL ngày 24/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể  thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá việc triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cho các Hệ thống thông tin quản lý (2004 - 2020) và Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích.

Theo đó, Bộ VHTTDL Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Tập huấn - Đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật và Hệ thống thông tin quản lý di tích theo hình thức trực tuyến.

Việc tổ chức Tập huấn - Đào tạo nhằm triển khai áp dụng các phần mềm Hệ thống thông tin cho các Bảo tàng và Ban quản lý di tích trên toàn quốc để đẩy mạnh xây dựng, đồng bộ cơ sở dữ liệu tại các đơn vị, cập nhật và khai thác thông tin, dữ liệu qua mạng internet phục vụ cho việc quản lý và tránh tình trạng mất dữ liệu. Đồng bộ, tích hợp thông tin với các phần mềm do Cục Di sản văn hóa xây dựng đã được ứng dụng tại các cơ quan đơn vị trên toàn quốc (phần mềm quản lý di tích; quản lý hồ sơ di tích; Hệ thống thông tin quản lý hiện vật). Qua Tập huấn - Đào tạo, viên chức chuyên ngành có thể nắm bắt cơ bản các tính năng cũng như sử dụng, nhập liệu và khai thác phần mềm, ứng dụng ngay vào công tác tại đơn vị.

Dự kiến, sẽ tổ chức 20 lớp đào tạo, mỗi lớp 01 ngày. Trong đó: 10 lớp đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hiện vật; 10 lớp đào tạo sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý di tích, với sự tham gia của Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa; Đại diện các phòng: Quản lý bảo tàng và Thông tin tư liệu, Quản lý di tích; Giảng viên, kỹ thuật viên; Viên chức trực tiếp làm công tác kiểm kê hiện vật/hồ sơ di tích của các Bảo tàng và Ban quản lý di tích.

Thời gian diễn ra Tập huấn - Đào tạo dự kiến trong tháng 10 - 11/2021.

T.T

 

Tin liên quan