Cảnh báo

UNESCO nêu khuyến nghị với di sản Phong Nha - Kẻ Bàng

09:29, 02 Tháng Mười 2021

(DSX)- Vừa qua, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã có khuyến nghị gửi đến UBND tỉnh Quảng Bình và Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng về di sản thiên nhiên thế giới này của Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong đó có một số khuyến nghị quan trọng, cần phải giải quyết sớm, như: yêu cầu xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động rõ ràng nhằm đảm bảo nguồn lực để giải quyết các mối đe dọa từ 14 loài xâm hại trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh sự gia tăng thêm về số lượng du khách đến tham quan tại các hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng và không phê duyệt cũng như triển khai bất cứ dự án hạ tầng nào trong hoặc gần các hang động.

Ngoài ra, UNESCO cũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình và Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có báo cáo chi tiết đối với bất cứ dự án xây dựng hoặc dự án phát triển du lịch quy mô lớn có khả năng tác động lên các giá trị nổi bật toàn cầu tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với những giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế, ngày càng thể hiện vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch ở địa phương. Tuy nhiên, UNESCO thường lưu ý, du lịch tạo ra nhiều lợi ích cho các địa phương nhưng nếu phát triển “nóng”, thiếu kiểm soát sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, thậm chí có những tác động tiêu cực tới di sản, cảnh quan môi trường sinh thái - tự nhiên của di sản. Để phát triển du lịch bền vững trên cơ sở khai thác và phát huy các giá trị di sản, cần có định hướng phát triển phù hợp.

Tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam và Công ước UNESCO 1972 mà Việt Nam đã ký kết, thời gian qua UBND tỉnh Quảng Bình đã thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản gửi Bộ VHTTDL xem xét, có ý kiến để gửi Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam trình Trung tâm Di sản thế giới theo quy định, cũng như các báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu của Trung tâm Di sản thế giới. UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng triển khai thực hiện nghiêm túc đối với các khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới; bổ sung góp ý hoàn thiện Báo cáo Giám sát Phản hồi của WHC/IUCN về tình trạng bảo tồn Di sản Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2018 và cung cấp thông tin xác thực về việc xây dựng công trình trong phạm vi di sản...

Được biết hiện nay Bộ VHTTDL cùng với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục chỉ đạo VQG Phong Nha - Kẻ Bàng triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản, trong đó có những nội dung liên quan đến khuyến nghị từ phía Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO. Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL cùng với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục chỉ đạo VQG Phong Nha - Kẻ Bàng triển khai một số dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản trên cơ sở khẳng định quan điểm tuân thủ các quy định, luôn coi trọng tính toàn vẹn của di sản và thực hiện các biện pháp nhằm bảo tồn nguyên vẹn giá trị di sản.

T.T (t/h)

 

Tin liên quan